Log in
X

Company Name

KEP Trust

Phone Number

Company Place

Prishtinë

ANALIST KREDITOR

ANALIST KREDITOR

Information

Publish Date

05.11.2019

End Date

11.11.2019

Categories

Bankë

Job Places

Kaçanik

Job Description

SHPALLJE PËR VEND PUNE

KEP Trust , është institucion micro-financiar lider ne Kosovë, me 31 dege dhe me mbi 200 punonjes.  KEP Trust ofron mundësi të punësimit dhe perspektivë të mirë për karrierë dhe avansim personal për individë me ambicie, profesionalizëm dhe përkushtim për standarde të larta të performancës.

Ne kërkojmë kandidatë me entuziazëm dhe kualifikim për të plotësuar pozitave vijuese:

ANALIST KREDITOR


Lokacionet: Kaçanik (1) (Nr. ref: KEP 024/2019)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Bën procesimin dhe monitorimin e kredive në përputhshmëri me objektivat dhe rregulloret e organizatës;
 • Asistimi i klientëve ne procesin e aplikimit për kredi/kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm;
 • Mbledhja, analizimi dhe verifikimi i informatave në lidhje me procesimin e kredive;
 • Ben analizen financiare dhe verifikon kapacitetin e biznesit te klientit
 • Prezentimi i kerkesave per kredi se bashku me analizat e nevojshme në Komisionin për kredi;
 • Menaxhimi i kualitetit te portfolios( ripagesave mujore të kredive të aprovuara).

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Financa/Kontabilitet, Ekonomi apo edhe fushë tjetër, eshte e obliguar.
 • Pervoja e punes ne pozita te ngjashme ne Institucione Financiare/Mikrofinanciare eshte perparesi
 • Gjykim të mirë dhe aftësi të mira te vendim-marrjes;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit; iniciativë dhe kreativitet;
 • Aftësi të mira analitike
 • Leja e vozitjes e domosdoshme.              

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi . Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen

Afati i fundit për aplikim është dt.11.11.2019

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook