Log in
X

Company Name

Infosoft Systems shpk

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Sales Manager

Sales Manager

Information

Publish Date

06.11.2019

End Date

20.11.2019

Categories

Menaxher | Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

Infosoft Systems Prishtina, kerkon te rekrutoje:

Sales Manager

Pershkrimi i pozites

Sales Manager eshte punonjesi pergjegjes per ndertimin dhe menaxhimin e procesit te shitjes midis kompanise edhe klienteve te saj. Per realizimin e ketij objektivi përdor me eficiencë njohuritë për produktet dhe sherbimet qe kompania trajton dhe është përgjegjës per menaxhimin e procesit te shitjes gjatë gjithë ciklit prej mundesisë deri në perfundimin e kontratës.

Detyra dhe Pergjegjesi:

 • Perpilon dhe ekzekuton planin strategjik për të arritur objektivat e shitjeve dhe për të rritur numrin e klienteve.
 • Njeh, vezhgon dhe analizon tregun (Produktet, Cmimet, Cilesine etj.)
 • Ndërton dhe ruan marrëdhënie të forta dhe afatgjata me klientë, partneret dhe identifikon nevojat dhe objektivat e biznesit të tyre.
 • Harton dhe implementon procesin e shitjes dhe strategjisë se marketingut per segmentin qe mbulon.
 • Arrin dhe tejkalon targetet vjetore të shitjes.
 • Raporton ne baza javore tek menaxheret etj.

Kërkesa për kandidatët:

Arsimimi dhe eksperienca

 • Diplome Fakulteti ne dege teknike, si: Inxhineri Teknologjike, apo ekonomike, Administrim Biznesi etj.
 • Eksperience e deshmuar ne shitje – e preferuar ne tregun IT
 • Përvoja te mëparshme ne role ekzekutive te shitjes, menaxher i shitjes dhe marketingut.
 • Aftësi të dëshmuara për të artikuluar aspektet e dallueshme të produkteve dhe shërbimeve.
 • Aftësi të deshmuara për tu pozicionuar përkundrejt konkurrentëve.

Te tjera:

 • Aftesi ne perdorimin e mjeteve si MS Project, MS Visio, MS Excel
 • Aftesi shume të mira komunikuese me shkrim dhe me goje ne gjuhen shqipe dhe angleze.
 • Aftesi te shkëlqyera të dëgjimit, negocimit dhe prezantimit.
 • Aftesi ne integrimin e organizimin koherent te dokumentacionit teknik
 • I orientuar drejt zbatimit te afateve, aftesi koordinuese dhe bashkepunuese.
 • Aftesi ne koordinimin e disa grupeve pune, ne prezence apo nepermjet komunikimit online.

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: hr@infosoftsystems-ks.com .

Afati per aplikim eshte 14 dite nga data e shpalljes.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook