Log in
X

Company Name

Autoshtëpia Siqani

Phone Number

044244004

Company Place

Prishtinë

PRANUES I VETURAVE NE SERVIS, LIMAR, MEKANIK, MIREMBAJTES NE SERVIS

PRANUES I VETURAVE NE SERVIS, LIMAR, MEKANIK, MIREMBAJTES NE SERVIS

Information

Publish Date

07.11.2019

End Date

17.11.2019

Categories

Autoservis

Job Places

Prishtinë

Job Description

“AUTOSHTËPIA SIQANI” Shpall konkurs

Numri I pozitave: KATER (4)

 1. PRANUES I VETURAVE NE SERVIS
 2. LIMAR
 3. MEKANIK
 4. MIREMBAJTES NE SERVIS
 1. PRANUES I VETURAVE NE SERVIS

Detyrat e punes janë:

 • Pranimi I veturave në servis
 • T’i identifikojë klientët potencial.
 • Të mbajë kontakte te vazhdueshme me klientët 
 • Të prezantoj kompaninë dhe shërbimet e servisit.
 • Të mbaj kontakt të vazhdueshëm me menaxherin mbikqyres
 • Të punoi në përmbushjen e qëllimeve të kompanisë.

Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta:

 • Shkolla e mesme - edukimi universitar përparësi ,
 • Përvojë punë së paku 2 vjeçare
 • Te posedoj patentë shofer valid, (Kategoria B)
 • Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese ;
 • Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punës dhe marrëdhënies me stafin tjetër administrativë.
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të paketës Microsoft Office .
 • Njohja e gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar (jo e obligueshme)
 1. LIMAR

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Riparimi i pjesëve të dëmtuara;
 • Montimi dhe demontimi i pjesëve të automjeteve;
 • Kontrolli i cilësisë në karoseri;
 • Dokumentimi i dëmeve;

Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta:

 • Shkollë profesionale e preferuar
 • Përvojë pune profesionale
 • Aftësi të shkëlqyera për të punuar në ekip
 1. MEKANIK

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kujdeset për mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve
 • Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bënë ndrrimin ose riparimin e tyre
 • bën punë të ngjashme në këtë fushë

Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta:

 • Diplomë e shkollës së mesme, e preferueshme të jetë shkollim professional
 • Të ketë përvojë pune si automekanik;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Të jetë i gatshëm për pune ekipore;
 • Patentë shofer të kategorisë B
 1. MIRËMBAJTËS NË SERVIS

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën pastrimin e servisit për mirëmbajtje;
 • Pastron dhe mban higjienen e hapsires rreth objektit;
 • Mirëmban mjetet e punës që i përdorin mekaniket;
 • Për punën e vet i përgjigjet Mbikëqyresit;
 • Kryen edhe punë të tjera me kërkesë të mbikëqyrësit të tij;
 • Të ketë njohuri elementare per rrym dhe ujë.

Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta:

 • Të ketë të kryer shkollën fillore;
 • Preferohet së paku një (1) vit përvojë punë relevante;

Mënyra e Aplikimit:

Dërgoni CV-në tuaj në këtë e-mail adresë:
apliko@siqani.com me titull “Aplikim për Punë për poziten (pozita per te cilën aplikoni):”.

Dëshminë e Kualifikimit Profesional, dëshminë për Përvojën e Punës;
Kopjen e Letërnjoftimi dhe referenca të tjera te punës se mëparshme.

Konkursi është i hapur 10 ditë nga dita e publikimit. 
Vetëm kandidatët e përzgjedhur ne listën e ngusht kontaktohen permes telefonit .

Të interesuarit për pozitat e lartë cekura mund të na kontaktojnë në:
Tel: 044/244004

Adresa: Magjistralja Prishtinë – Ferizaj km 8-të, Çagllavicë.

 

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook