Log in
X

Company Name

IP-KOS Sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Mirëmbajtëse

Mirëmbajtëse

Information

Publish Date

15.11.2019

End Date

21.11.2019

Categories

Pastrues

Job Places

Graçanicë

Job Description

“IP-KOS sh.p.k” me numër unik identifikues 81034673  me adresë në Rrugën “ Rr. pennsylvania nr. 41, lagja Marigona Residence – Graçanice,  shpall:

K O N K U R S

Titulli i pozitës: Mirëmbajtëse
Lokacioni : Lagja: “Marigona Residence” -Graçanicë

Përshkrimi i pozitës:Bënë pastrimin dhe mirëmbajtjen e higjienës brenda objektit të kompanisë si dhe kryerja e detyrave tjera sipas udhëzimit të mbikëqyrësit

Shënim: Për aplikuesit te cilat janë me vendbanim në Prishtine, transporti është i siguruar.

Të interesuarit mundë të aplikojnë  duke dërguar CV në e-mail adresën info@ip-kos.com. Vetëm kandidatët  të cilët i plotësojnë kushtet e kërkuara  do të  kontaktohen.

Konkursi është i hapur  deri  më  dt. 21/11/2019

 

Expired

Share

Advertising