Log in
X

Company Name

BAU MARKET

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Specialist teknik i produktit / Technical product specialist (TPS) (3)

Specialist teknik i produktit / Technical product specialist (TPS) (3)

Information

Publish Date

20.11.2019

End Date

04.12.2019

Categories

Inxhinier | Arkitekturë | Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Bau Market është kompani lider i shitjes me shumicë dhe pakicë të materialeve në industrinë e ndërtimit, materialeve sanitare dhe shtëpiake.

Shpall konkurs për 3 vende të lira pune “Specialist teknik i produktit / Technical product specialist (TPS)”

Pozita 1
Specialist teknik i produktit / Technical product specialist (TPS)
Profesioni: Inxhinier i elektros
Sektori: Eklektikë, automatike dhe pajisje elektronike

Pozita 2
Specialist teknik i produktit / Technical product specialist (TPS)
Profesioni: Inxhinier i makinerisë
Sektori: Ujësjellës, Kanalizim, Ngrohje, Ventillim dhe Klimatizim

Pozita 3
Specialist teknik i produktit / Technical product specialist (TPS)
Profesioni: Arkitekt
Sektori: Ndërtim / Meremetim

Kompania: Bau Market Sh.p.k
Raporton: CEO
Departamenti: Mbështetja teknike e produktit
Lokacioni: Prishtinë

Përshkrimi i vendit të punës:
Specialisti teknik i produktit (TPS) është pozitë në shërbim të shitjes në radhë të pare, duke i ndihmuar atyre në kuptimin sa më të mirë të specifikave teknike te produktit dhe duke i mbështetur gjatë takimeve me blerës. Po ashtu TPS këshillon dhe ndihmon blerësit që të bëjnë zgjidhjen e duhur konform kërkesave te tyre specifike. Në të njëjtën kohë TPS mbështet dhe këshillon departamentin e blerjes që të përzgjedhin produktet adekuate, konform kërkesave te tregut, dhe kërkesave strategjike te zhvillimit te Bau Market.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Njohuri specifike për produktet ne sektorin përkatës;
 • Njohuri teorike dhe praktike për aplikimin e produktit;
 • Demonstrim praktik dhe teorik se si një produkt i plotëson nevojat e klientit;
 • Mbështet sektorin e shitjeve gjate takimeve me klientë;
 • Jep informata dhe mbështet shitjen me pakicë që të përfitojnë njohuritë teknike te produktit
 • Mbështet departamentin e blerjes për marrjen e vendimeve për produkte te reja
 • Ofron i shërbime ndaj klientëve pas shitjes ne mbështetje te produkteve;
 • Punon me klientët ekzistues qe te ju ndihmoj te përfitojnë me shume nga produktet qe kane blere;
 • Demonstrim i produkteve, shërbimeve ne forme trajnimi ndaj shitëseve, ekipeve punuese profesionale dhe kompanive investuese;
 • Mban trajnime te rregullta me shitësit dhe i informon ata për veçoritë teknike te produktit
 • Ndjek trajnime rreth produkteve aktualë dhe produkteve te reja ;
 • Analizon produktet aktuale dhe propozon produkte te reja ne sektorin e blerjes;

Njohurite dhe shkathtësitë:

 • Të ketë aftësi të shumë mira komunikuese;
 • Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;
 • Te ketë shkollimi dhe trajnimet ne fushën relevante;
 • Njohja e gjuhës angleze në nivel të avancuar është obligative (njohja e gjuhëve tjera është përparësi);
 • Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;
 • Të jetë i aftë të punoj në ekip
 • Të ketë aftësi të mira organizative të kohës dhe prioriteteve
 • Përvoja e ngjashme e punës do jetë përparësi.

Dokumentet e kërkuara

CV në format Evropian
Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale
Çdo dokumentacion tjetër i cili dëshmon aftësitë dhe shkathtësitë e kërkuara.
Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën hr@altradeholding.eu dhe tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën aplikoni.

Konkursi do të jetë I hapur deri më datë  04/12/2019.

Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për intervistim do të kontaktohen.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook