Log in
X

Company Name

Fondi Kosovar per Garanci Kreditore

Phone Number

+381 (0) 38 225 600 (208)

Company Place

Prishtinë

Finansijskog i Administrativnog Pomoćnika (1)

Finansijskog i Administrativnog Pomoćnika (1)

Information

Publish Date

22.11.2019

End Date

06.12.2019

Categories

Administratë | Financa

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kosovski fond za kreditno jemstvo, u skladu sa članom 10. Zakona br. 05/L-057 o uspostavljanju Kosovskog fonda za kreditno jemstvo, objavljuje sledeći:

KONKURS
za
jednog (1) Finansijskog i Administrativnog Pomoćnika

Delovodni broj: 03/2019

Kontekst

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je nezavisni pravni subjekat uspostavljen zakonom o istom kako bi se pomoglo u zadovoljavanju potrebe za povećanjem pristupa finansijskim sredstvima za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu, a u cilju stvaranja radnih mesta, povećanja lokalne proizvodnje i usluga dodate vrednosti, unapređenja trgovinskog bilansa i povećanja prilika za finansiranje MMSP.

Ovo radno mesto se finansira putem Sporazuma o programu prag između Republike Kosovo i Sjedinjenih Američkih Država. Program prag nastoji da ojača energetski sektor podsticanjem tržišnog pristupa za smanjenje troškova energije za domaćinstva i privredu, podsticanjem energetske efikasnosti i razvojem novih izvora proizvodnje električne energije. Finansijska sredstva za Program prag, a samim tim i za ovo radno mesto u KFKJ, predviđena su do 30.09.2021.

Opis radnih dužnosti:

Finansijski i administrativni pomoćnik radi pod nadzorom upravnika KFKJ za finansijske i administrativne poslove. Finansijski i administrativni pomoćnik se prima u radni odnos sa punim radnim vremenom u KFKJ, na određeno vreme u trajanju od jedne godine, uz mogućnost produžetka.

Dužnosti i odgovornosti:

 • Odgovoran je za sastavljanje izveštaja u vezi sa uslovima donatora;
 • Prati troškove u vezi sa projektom i priprema mesečne izveštaje za interne potrebe;
 • Periodično vrši poravnanje glavne knjige u skladu sa pravilnikom o obračunu;
 • Održava delotvornu i efikasnu unutrašnju kontrolu nad finansijskim izveštavanjem;
 • Vrši sve administrativne zadatke u vezi sa projektom i pomaže upravniku za finansijske i administrativne poslove oko drugih zadataka;
 • Razvija duboko znanje o organizacionim projektima i procesu;
 • Daje podršku upravniku za finansijske i administrativne poslove te izvršiocima oko projekata i zadataka, po potrebi.

Kvalifikacije:

 • Obavezna diploma osnovnih akademskih studija u oblasti finansija ili slično;
 • Najmanje tri godine radnog staža;
 • Odlične organizacione sposobnosti i sposobnost sastavljanja izveštaja prema strogim uslovima donatora;
 • Obavezne odlične analitičke i veštine obrade podataka;
 • Informatička pismenost i poznavanje rada sa MS Ofisom, posebno ekselom i paurpojntom;
 • Odlične veštine pismene i usmene komunikacije na engleskom jeziku;
 • Odlična sposobnost upravljanja vremenom i organizovanja;
 • Sposobnost obavljanja više zadataka i poštovanja rokova;
 • Proaktivan, motivisan, inovativan i prilagodljiv pojedinac, koji može da preuzme inicijativu;

Vreme, trajanje i mesto rada

Finansijski i administrativni pomoćnik zaključuje ugovor na jednu (1) godinu, koji potom može da se obnovi, a mesto rada je u prostorijama KFKJ u Prištini. Ugovor finansijskog i administrativnog pomoćnika može da se produži u zavisnosti od zadovoljavajućih rezultata nakon ocene rada i potreba institucije.

Prijava:

Dokumenta potrebna za prijavu:

 • Biografija i motivaciono pismo;
 • Diplome, uverenja i relevantna obuka;
 • Kontakti za preporuku od bivših poslodavaca.

Prijava je prihvatljiva samo ako se pošalje e-poštom na adresu recruitment@fondikgk.org , a u predmetu e-pošte upisuje se sledeće: „Prijavu podnosi: ime i prezime_ Radno mesto“

Konkurs je otvoren do 06.12.2019. godine, do 16.30 č.

Napomena: Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor!

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook