Log in
X

Company Name

ORBICO Sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Komercialist per Departamentin e FMCG (Market)

Komercialist per Departamentin e FMCG (Market)

Information

Publish Date

02.12.2019

End Date

16.12.2019

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

Orbico është distributor kryesor në Evropën Juglindore, kompani rajonale me biznes në 17 vende.Ne punësojmë më shumë se 5000 të punësuar dhe menaxhojmë më shumë se 200 marka globale dhe lokale.Për të mbështetur rritjen e biznesit tonë në Kosove ne po kërkojmë entuziazëm,kandidatë të besueshëm dhe të orientuar në rezultat për pozitën e

Komercialist per Departamentin e FMCG ( Market )
Ky pozicion është punë me orar të plotë

Kualifikimet:

 • Të ketë se paku të kryer shkollën e mesme
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi, aftësi për bashkepunim në ekip
 • Aftesi për zgjedhje të problemeve
 • Organizim i mirë i punës
 • Respektim, integrim dhe punë etike
 • Të ketë aftësi inovative
 • Leje të vozitjes të kategorisë B
 • Njohuri të shkëlqyeshme në teknikat e shitjes
 • Njohuri të punës në kompjuter
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze

Përfitimet e aplikanteve: 

 • Trajnimi dhe mbështetja fillestare
 • Pozicion sfidues në mjedis dinamik
 • Mundësi për rritje personale dhe profesionale
 • Page konkuruese në përputhje me rezultatet tuaja

Përshkrimi i punës dhe detyrat:

 • Të sillet në mënyrë profesionale.
 • Shitja e produkteve dhe planifikimi për stokun tek blerësi sipas udhëzimeve dhe në varësi të rregullave të përcaktuara
 • Njoftimi i blerësit me mënyren e shitjes
 • Marrja e porosisë së mallit tek blerësi sipas planit të përcaktuar të vizitave (ditore, javore, mujore)
 • Koordinimin me logjistikën dhe dërguesit e mallit për realizimin e shitjes
 • Mbulueshmëria e terenit dhe blerësve sipas rutave të përcaktuara si dhe kryerja e planeve të përcaktuara në bazë mujore
 • Rregullisht viziton blerësit sipas planit
 • Në vazhdimsi të çdo vizite përcjell dhe mban llogari për të gjitha faturat të cilat ndikojnë në shitje (volumi, shpërndarja dhe materiali reklamues)
 • Rregullisht raporton për aktivitetet tek blerësit (objekt i ri, kushtet e porosisë, problemet me pagesa, kërkesat e blerësit)
 • Raportimi mujor për efikasitetin e vizitave
 • Mbajtja e evidencës së shitjeve ditore dhe inkasimeve
 • Mban llogari për saktësine, kompletimin dhe ruajtjen e gjithë dokumentacionit të punës si dhe arhiven e blerësve
 • Ben informinin e blerësve (çmimet, aksionet promocionale, informacione për produktet e reja në treg, etj.)
 • Zgjerimin aktual të blerësve, krijimin e bashkëpunimit me blerës të ri
 • Zgjedhjen e reklamacionit të blerësit – në raport me kushtet e përcaktuara nga kompania
 • Pjesa teknike, mirëmbajtjen e veturës së punës si dhe mjeteve të punës
 • Përpunimin e raporteve të kërkuara të shitjes

Ne jemi duke kërkuar për të plotesuar pozicionin sa më shpejt të jetë e mundur. Afati i fundit për marrjen e aplikacioneve është 16 Dhjetor 2019.

Ne inkurajojmë kandidatët e kualifikuar për këte pozitë që të dërgojnë një CV dhe një Leter motivuese jo më vonë se 16 Dhjetor 2019 në:

contact@orbico-ks.com
Vetem kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.
Të gjitha aplikacionet do të mbahen me konfidence te plote.

Share

Advertising