Log in
X

Company Name

Union Sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Komercialist

Komercialist

Information

Publish Date

08.01.2020

End Date

31.01.2020

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS FO-712-2

Pozicioni: Komercialist
Eprori: Menaxheri i shitjes
Përgjegjësia: Shitja dhe shpërndarja e mallit për regjionin e caktuar
Edukimi: Shkolla e mesme
Përvoja: NA
Trajnimi: Trajnimi lidhur shitjen dhe shpërnarjen e produkteve (TB)

Detyrat:

 • Vizita te klienti dhe identifikimi i nevojave
 • Identifikimi i gjendjes së raftave
 • Prezantimi i gjendjes klientit
 • Deefinimi i kërkesave të klientit dhe furnizimi me mallin e kërkuar
 • Printimi i faturës
 • Identifikimi i kënaqshmërisë së klientëve me produktin/shërbimin e ofruar
 • Ngarkimi dhe shkarkimi me mall
 • Mirëmbajta e mallit sa i përket dëmtueshmërisë dhe afatit të skadencës
 • Sigurimi i kushteve dhe mjedisit të përshatshme të automjetit transportues
 • Raportimi i gjendjes së automjetit dhe sigurimi i pjesëve dhe riparimit nga mirëmbajtja e kompanisë
 • Respektimi i rregullave të komunikacionit

Shkathtësitë tjera:

 • Njohja e punës me kompjuter
 • Njohja e programeve të Office
 • Aftësi për punë nën presion të kohës
 • Aftësi komunikuese

Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë mund të konkurojnë duke dërguar CV-të e tyre përmes e-mail adresës elektronike në: hr@union-ks.com Konkursi është i hapur nga data 08 Janar 2020 deri më 31 Janar2020.

Share

Advertising
Advertising
Facebook