Log in
X

Company Name

NewCo Ferronikeli Complex L.L.C

Phone Number

Company Place

Drenas

Inxhinier i Xehetarisë

Inxhinier i Xehetarisë

Information

Publish Date

08.01.2020

End Date

08.02.2020

Categories

Inxhinier

Job Places

Drenas

Job Description

NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C.

NJOFTIM PUNE

Balfin Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitetet për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe menaxhimin e hapsirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.

NewCo Ferronikeli Complex L.L.C është pjesë e Balfin Group dhe operon në sektorin e Industrisë së Minierave.

Pozicioni: Inxhinier i Xehetarisë
Departamenti: Prodhim
Lokacioni: Drenas, Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgatit planet operative mujore, bënë zgjidhjen teknologjike me synim të arritjes së prodhimit
 • Bashkëpunon me departamentet tjera me qëllim të përgatitjes së planit operativ gjithëpërfshirës
 • Kontrollon dhe mbikqyrë punën në pranim të lëndëve të para
 • Jep udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të ofruar shërbime profesionale dhe cilësore në fushën e zbatimit të standardeve dhe rregullave teknike
 • Bënë vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimit për kryerje të detyrave të tyre në përputhje me standardet e kërkuara
 • Kryen edhe detyra tjera shtesë sipas nevojes

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Fakulteti i Gjeoshkencave - Drejtimi Xehetari
 • Përvojë pune së paku 5 vite në pozicione të ngjashme
 • Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike
 • Shkathësi të mira komunikuese dhe organizative
 • Duhet të ketë njohuri të mira të Gjuhës Angleze (obligative)

Mënyra e aplikimit:

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me letër motivimi dhe dokumentet përcjellëse më së largu deri më 08/02/2020, në adresën e e-mailit hr@ferronikeli.com  duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Inxhinier i Xehetarisë”

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë dhe vetëm kandidatët që do të përzgjedhen në listen e ngushtë do të kontaktohen.

Besim Mala Street no.227, 13000 Gllogoc, Republic of Kosovo, Phone: + 383 (0)38 585 000, Fax: + 383 (0) 38 585 109

Share

Advertising
Advertising
Facebook