Log in
X

Company Name

Islamic Relief Kosova

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Njoftim për Furnizim me shërbimin për Sanitari

Njoftim për Furnizim me shërbimin për Sanitari

Information

Publish Date

13.01.2020

End Date

23.01.2020

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Islamic Relief Kosova

Njoftim për Furnizim me shërbimin për Sanitari

Data e përgatitjes së njoftimit: 13/01/2020                 T-02/2020

Detajet për kontakt

Adresa Postare: Rr. Bajram Kelmendi nr 10/A, lagja Katër Llullat

Qyteti: Prishtinë

Kodi postar: 10000

Vendi: Prishtinë

Personi kontaktues:     Zyra e Prokurimit - IR Kosova

Telefoni: 038/232-431

Përshkrimi

Islamic Relief është një organizatë humanitare ndërkombëtare me qendër në Birmingham të Britanisë së Madhe dhe e shtrirë në më shumë se 40 shtete të botës përfshirë Kosovën ku aktivitetin e ka filluar menjëherë pas lufte në vitin 1999 si Islamic Relief Kosova (IRK). Gjatë kësaj periudhe (më shumë se 19 vite) IRK ka implementuar projekte të ndryshme me karakter humanitar dhe zhvillimor, duke filluar prej atyre emergjente, edukative, shëndetësore, infrastrukturë si dhe financiare me anë të cilave ka kontribuar në zbutjen e brengave dhe nevojave të familjeve dhe individëve skamnorë në Kosovë.

Pjesë e projekteve të ndryshme me karakter humanitar është edhe projekti që ka për qëllim rregullimin / rinovimin e rrethe 80 banjave për nënat vetë-ushqyese me jetim dhe familjeve skamnore në Kosovë. Familjet përfituese në komunat: Lypjan, Podujevë, Prishtine, Vushtrri, Obiliq, Ferizaj, Drenas, Skenderaj, Mitrovicë, Fushe Kosovë etj. Ky aktivitet prokurimi ka karakter humanitar me të cilin Islamic Relief Kosova do të bëjë implementimin e projektit.

Sasia e planifikuar për furnizim në këtë tender është rregullimi/ renovimi rreth 80 banjave për sanitari për përkrahje në lokacioni të ndryshme në Kosovë. Kjo është sasi e planifikuar dhe Islamic Relief Kosova rezervon të drejtën e ndryshimit të kësaj sasie në bazë të nevojave nga përfituesit e këtij projekti.

Implementimi i projektit/furnizimit do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara nga Islamic Relief Kosova. Karakteristikat e këtij njoftimi për furnizimin janë të paraqitura në tabelën në vijim:

Dokumentacioni që kërkohet të bashkëngjitet dosjes se tenderit:

 

Dokumentacioni ligjor

Lloji

 

Certifikate e Biznesit

Kopje

 

Certifikata e TVSH-së

Kopje

 

Deklaratë me shkrim nga operatori ekonomik në të cilën thuhet se do ti përmbahet të gjitha detyrimeve për kryerjen e shërbimeve nga ky tender

E vulosur dhe e nënshkruar nga kompania

 

TVSH – “Faturimi do te behet pa TVSH, duke shënuar në faturë referencën e nenit 33, paragrafi 3, nën paragrafi 3.1 të Ligjit Nr.05/L-037 për TVSH” nga vendimi shpjegues publik nr 04/2016

0.00

Kuotimi financiar:

Lista e artikujve me çmime sanitari

 

Emërtimi

Firma e prodhuesit

Çmimi për njësi

Sasia per artikuj

Garancioni

Vlera

1

Bojleri 80l

 

 

 

 

     -    

2

Brinox 3/8, 70 cm

 

 

 

 

 

3

Lavaman 45 x 55

 

 

 

 

     -    

4

Shtll lavamani

 

 

 

 

     -    

5

Keramik toke m2

 

 

 

 

 

6

Keramik muri m2

 

 

 

 

     -    

7

Ngjites keramike I bardh

 

 

 

 

 

8

Ngjites keramike I zi

 

 

 

 

     -    

9

Fug per keramike

 

 

 

 

     -    

10

kapak guace

 

 

 

 

 

11

WC guac

 

 

 

 

 

12

Ek ventil per lavatriqe 1/2 - 3/4

 

 

 

 

     -    

13

Silicone transparent

 

 

 

 

     -    

14

Dritare e Banjos 60 x 60

 

 

 

 

     -    

15

Dere e Banjos 80x200

 

 

 

 

     -    

16

Pomp uje zhytse 0,55 kw

 

 

 

 

 

17

Pomp uje zhytse 0,75kw

 

 

 

 

 

18

Pomp uje zhytse 1.1 kw

 

 

 

 

 

19

Pomp uje zhytse 1.5kw

 

 

 

 

     -    

20

Rezervar presioni 24 l

 

 

 

 

     -    

21

Rezervar presioni 50 l

 

 

 

 

     -    

22

Batari tushi

 

 

 

 

     -    

23

Batari kuzhine

 

 

 

 

 

24

Batari Lavamani

 

 

 

 

     -    

25

Tush kabin 80x80

 

 

 

 

 

26

Gyp pvc 1/2

 

 

 

 

 

27

Gyp alkaten 3/4

 

 

 

 

 

28

Gyp alkaten 1

 

 

 

 

 

29

Kontaktor Hidrofori (Skllopa)

 

 

 

 

 

30

Gjysemlidhse pvc 25

 

 

 

 

 

31

Gjysemlidhse pvc 32

 

 

 

 

     -    

32

Nderpreres banjo 3 polar

 

 

 

 

 

33

Shirit Tokezimi

 

 

 

 

 

34

Fontane (mbi Shole)

 

 

 

 

 

35

Gjysem lidhese zinki 1/2

 

 

 

 

 

36

Gjysem lidhese zinki 1

 

 

 

 

 

37

Ujembledhes per banjo

 

 

 

 

 

38

Ventill jo kthys ind.me mbylles metali 32

 

 

 

 

 

39

Pasqyre per banjo

 

 

 

 

 

Gjithsej:

 

 

     -    

Vërejtje: Ofertat tuaja me dokumentacioni e tenderit duhet ti dërgoni me në një zarf të mbyllur me titull Oferta për hapjen e puseve - Islamic Relief Kosova - duke i sjell ato në rrugën Bajram Kelmendi nr.10/A, 10000 Prishtinë.

Ofertat në zarf duhet të dërgohen në adresat e lartcekura më së voni deri më datë: 23-01-2020 në ora 15:00. Çdo ofertë e cila vjen pas kësaj date do të llogaritet e vonuar dhe si e tillë nuk do të merret në shqyrtim nga prokurimi.

Nenshkrimi:

_______________    

Share

Advertising
Advertising
Facebook