Log in
X

Company Name

Agjencioni për financim në Kosovë (AFK)

Phone Number

Company Place

Pejë

Arkatar/e mobil

Arkatar/e mobil

Information

Publish Date

16.01.2020

End Date

27.01.2020

Categories

Arkatar | Bankë

Job Places

Prizren

Job Description

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK) është Institucion i suksesshëm Mikrofinanciar që vepron në tërë Kosovën. Nëse dëshironi të jeni pjesë e një instuticioni me integritet që vendos theks te veçantë në kujdesin ndaj klientit, dhe nëse plotësoni kriteret e pozitës së përshkruar më poshtë, ftoheni që të aplikoni për:

VENDE TË HAPURA PUNE

Pozita: Arkatar/e mobil
Lokacionet:
Prizren / dhe te gjitha deget e AFK-se sipas nevojes
Kohëzgjatja:
Kontratë njëvjeçare me mundësi vazhdimi
Data e fillimit:
Menjëherë

Detyrat:

 • Te kryej rregullisht funkcionet e arkatarit ne lidhje me pagesat e klinteve;
 • Te plotesoje fletepagesat bankare dhe te pergadis raportet ditore te keshit per barazim;
 • T’u jap infromacione te sakta klienteve, qofte personalisht apo ne telefon, ne lidhje me shumen e pageses;
 • Te beje shperndarjen e kredise nga arka duke siguruar qe kontrata e kredise eshte e nenshkruar dhe e vulosur, dhe duke verifikuar ID-ne e klientit me te dhenat ne sistem;
 • Te vulose dhe nenshkuraj se bashku me klientin formen e shperndarjes te shtypur nga sistemi;
 • Te vulose me vulen katerkendeshe kontraten e klientit dhe planin e amortizimit qe te evidentohet shperndarja e mjeteve tek klienti;
 • Te pranoje te gjitha thirrjet telefonike dhe te gjithe vizitoret ne menyre profesionale, te shpejte, me saktesi, dhe me sjellje te kendshme;
 • T’i vleresoj thirrjet/kerkesat dhe t’i drejtoj ato, apo te shenoj porosite dhe t’i percjelle ne menyre profesionale, te shpejte, dhe me saktesi;
 • Te pergadis dhe procesoj dokumentacionin qe do te dergohet me poste duke perfshire: fahun postal, sortimin, adresimin e sakte etj.
 • Te asistoj ne procesin e shperndarjes se kredive duke asistuar ne kompletimin e kontratave per kredi dhe dokument garantimet me nenshkrime dhe dokumente percjellese;
 • Detyra tjera sipas kerkeses.

Kualifikimi/Edukimi:

 • Diplome universitare ne ekonomi apo ne ndonje fushe tjeter relevante;

Pervoja:

 • Se paku 2 vite pervoje te punes ne arke;
 • Pervoje ne perdorim te bazes se te dhenave dhe softuerit te arkave.

Njohurite:

 • Njohuri te Teknonlogjise Informative perfshire softuerin e arkave, word processing & spreadsheets (Excel, Access)

Shkathtesite kryesore/Aftesite:

 • Aftesi te shkelqyera te komunikimit;
 • Pershtatje te forte ndaj vlerave te AFK-se dhe kultures se deshiruar te korporates, si dhe perkushtim ne avancim te misionit dhe vizionit te AFK-se;
 • Ne vecanti duhet te demonstroj perkushtim ndaj transparences dhe integritetit;
 • Aftesi te mira ndernjerezore/ i afte te punoj si pjese e ekipit
 • Aftesi te punoje pozitivisht ne pune ekipore, te demonstroje takt dhe ndjeshmeri me stafin, klientet dhe publikun
 • Aftesi te ruaj besueshmerine ne menyre te pershtatshme;
 • I perpikte dhe efikas;
 • Te jete fleksibile dhe te ndermerr detyra tjera.

Të interesuarit duhet të plotësojnë Aplikacionin për Punë. Aplikacionet mund ti merrni në zyrat e AFK-s në adresat në vijim:•Prizren-Rr. Shuaip Spahija Nr. 47,•Prizren- Rr. Ibrahim Rugova Pn,ose ta shkarkoni nga web faqja zyrtare: www.afkonline.org

Së bashku me aplikacion gjithashtu dorëzoni edhe një Letër Motivimi.

AFK-ja mirëpret aplikacionet nga të gjitha komunitetet Kosovare.

Afati i fundit për aplikim është 27 Janar 2020. Vetëm kandidatët e suksesshëm do të kontaktohen për testim me shkrim.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook