Log in
X

Company Name

Lesna MAX

Phone Number

038/606- 181, 044/779-977, 044/992-299

Company Place

Prishtinë

Menaxher / Udhëheqës i shitjes në Sektorin e Kuzhinave

Menaxher / Udhëheqës i shitjes në Sektorin e Kuzhinave

Information

Publish Date

28.01.2020

End Date

08.02.2020

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS

Kompania e Mobiljeve “Lesna MAX” Prishtinë, me lokacion në Magjistralën Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha Nr.4, shpallë konkurs për pozitën:

 1. Menaxher / Udhëheqës i shitjes në Sektorin e Kuzhinave

Detyrat:

 • Menaxhon dhe udhëheqë sektorin e kuzhinave, analizon dhe propozon hapat për zhvillim të mëtutjeshëm,
 • Zhvillon dhe mirëmbanë strategjinë e shitjes në mënyrë produktive, hulumton rethanat e tregut dhe të konkurrencës, raporton për sektorin,
 • E bën prezentimin, skicimin, matjet në teren dhe shitjen e kuzhinave,
 • Mbanë kontakte me furnitorët, organizon ambijentin e shitjes në salon,
 • Kujdeset për shërbimin ndaj konsumatorëve dhe porosive të pranuara,

Kushtet:

 • Diplomë të Fakultetit, (preferohet Ekonomik ose Juridik) ose të ngjajshme,
 • Së paku 2 vite përvojë pune në pozita menaxheriale, preferohet në sektore të shitjes,
 • Të ketë aftësi të shprehura të menaxhimit, aftësi të shprehura komunikuese dhe mvetësi të shkallës së lartë në punë,
 • Të ketë njohuri të duhura lidhur me kuzhinat dhe të ketë prirje/njohuri për skicimin e tyre,
 • Njohja e së paku njërës nga gjuhët e huaja është obligative (njohja e gjuhës gjermane, angleze ose kroate ),
 • Posedimi i patentit të vozitjes,
 • Mosha e preferuar 25-40 vjet.

Të gjithë të interesuarit për këto pozita, aplikacionet munden me i tërhjekë në administratën e Qendrës Tregëtare “Lesna MAX “ në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha nr.4, ku do të dorëzohen të plotësuara së bashku me CV-të e tyre, dokumentet përcjellëse, dhe një fotografi e aplikuesit. Aplikacioni mundet të mirret edhe në e-mail adresën: konkurs.lesna@gmail.com . dhe pastaj i plotësuar të kthehet në mail adresën e njejtë.

Për informata shtesë mund të informoheni në nr. e tel: 038/606- 181, 044/779-977, 044/992-299

Data e fundit për dorëzimin e aplikacioneve është   08.02.2020 ora 14:00.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook