Log in
X

Company Name

Diakonie Kosova

Phone Number

028 535 620

Company Place

Mitrovicë

Asistent/e zyreje

Asistent/e zyreje

Information

Publish Date

04.02.2020

End Date

20.02.2020

Categories

Administratë

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

Diakonie Kosova

Projekti: Qendra Psiko Sociale për traumaterapi,  për nevojat e projektit te saj shpallë:

Konkurs:

  1. Pozita: Asistent/e zyreje ( një pozitë)

Vendi i punës: Fushë Kosovë

Kualifikimet e kërkuara:

  • Shkolla e mesme
  • Njohuri bazike në kompjuter
  • Përvojë pune e preferueshme
  • Njohje e gjuhës shqipe
  • Njohje e gjuhës Gjermane apo Angleze, e preferueshme

Ne inkurajojmë kandidatët nga komunitetet: Rom, Ashkali, dhe Egjiptian (vajzat/gratë) të aplikojnë për pozitën e shpallur.

Të interesuarit duhet të sjellin  CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbeshtetese (diploma, licenca, çertifikata trajnimi, referenca ).

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Afati i fundit për aplikim është deri me: 20 Shkurt 2020

Aplikacionet mund ti dorëzoni  personalisht në adresën : Rr. Bislim Bajgora – Te rampa  40000, Mitrovice,   

Tel:  028 530 156

Aplikacionet mund ti dergoni edhe ne adresen elektronike: traumacenter@diakoniekosova.org

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook