Log in
X

Company Name

IP KOS SHPK

Phone Number

038 755 755

Company Place

Prishtinë

Kryepunëtor i Pikës Shitëse (3)

Kryepunëtor i Pikës Shitëse (3)

Information

Publish Date

07.02.2020

End Date

14.02.2020

Categories

Menaxher

Job Places

Fushë Kosovë | Prishtinë

Job Description

“ IP-KOS sh.p.k” me numër unik identifikues 810834673 me adresë në Rrugën :Rr. Pennsylvania Nr. 41 (Marigona Residence); 10000 Kosovë Prishtinë, shpall:

K O N K U R S

Titulli i pozitës: Kryepunëtor i Pikës Shitëse

Lokacioni: Prishtinë, Fushë Kosovë, dhe Vragoli

Përshkrimi i pozitës për kryepunëtor:

 • Do të jetë përgjegjës për planifikimin, organizimin, drejtimin dhe kontrollin e pikës shitëse të karburanteve, marketit të mallërave dhe shërbimeve që ofrohen në piken shitëse.
 • Pritet të promovoj biznesin dhe produktet e IP KOS sh.p.k.
 • Zvogëlon shpenzimet operative, të mbajë në nivel stafin e sherbimit duke siguruar produktivitetin financiar dhe duke mbajtur cilësi të lartë sherbimit në vazhdimesi.

Kualifikimet arsimore dhe profesionale për poziten kryepunëtor :

 • Të ketë të përfunduar shkollimin e mesem ;
 • Kandidatët me shkollim universitar kanë përparësi ;
 • Një vitë përvojë në punë të njëjta apo të ngjajshme;
 • Posedimi i patent shoferit kategoria B.

Shkathtësit dhe aftësitë e kërkuara për pozitën kryepunëtor:

 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Aftësi të mira në marketing dhe shitje;
 • Aftësi të përdorimit të kompjuterit (Microsoft office);
 • Të jetë i shkathët dhe bashkpunues në punë grupore.

Konkursi është i hapur deri më dt. 14.02.2020

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook