Log in
X

Company Name

Banka Kombëtare Tregtare

Phone Number

+381 (0) 38 666 666

Company Place

Prishtinë

Arkatar/Teller - Viti

Arkatar/Teller - Viti

Information

Publish Date

10.02.2020

End Date

24.02.2020

Categories

Arkatar | Bankë

Job Places

Viti

Job Description

NJOFTIM PËR PUNËSIM

Pozita: Arkatar/Teller
Lokacioni: Viti
Data e Hapjes: 10.02.2020
Data e Mbylljes: 24.02.2020
Shkollimi: Baçellor
Njohuritë e Gjuhës: Anglisht

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të ofrojë shërbime profesionale dhe në kohën e duhur për klientët e bankës dhe klientët potencial.
 • Të shërbejë si pikë e drejtpërdrejtë kontakti për klientë.
 • Të kryej funksione të pagesave dhe të pranimit për klientët e depozitave dhe të kredive.
 • Është përgjegjës të sigurojë që të gjithë klientët të marrin shërbim të lartë dhe t’i ndihmojë ata rreth pyetjeve dhe shqetësimeve të tyre.
 • T’i promovoj dhe shes produktet dhe shërbimet bankare.
 • T’i procesojë transaksionet kesh.
 • Të krijojë dhe mbajë marrëdhënie afatgjata me klientët.
 • Të njihet plotësisht me rregullat përkatëse të Bankës, rregulloret dhe procedurat.

Kualifikimet:

 • Të ketë Diplomë Baçellor në Ekonomi.
 • Të ketë njohuri të punës në kompjuter.
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi.
 • Të ketë aftësi organizative dhe të menaxhimit të kohës.
 • Të ketë aftësi komunikimi në anglisht, në të folur dhe në të shkruar (gjuha turke është përparësi).
 • Kjo pozitë mund të kërkojë udhëtime të rregullta nëpër Kosovë.
 • Përvoja në Bankë është përparësi.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin në gjuhën Angleze: https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/ . Për çdo problem kontaktoni hrbktkosove@bkt.com.al . Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfindencialitet të lartë. Vetëm kandidatët e përzgjedhur për testim do të lajmërohen përmes telefonit.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook