Log in
X

Company Name

ACCESS

Phone Number

049 622 330

Company Place

Prishtinë

Sekretare

Sekretare

Information

Publish Date

06.03.2020

End Date

15.03.2020

Categories

Administratë | Jurista

Job Places

Prishtinë

Job Description

Zyra për Patundshmëri “ACCESS”, shpallë këtë:

K O N K U R S

Për 1 Sekretare, e cila do te asistoj Avokatin e Zyres.

Sekretarja, duhet t’i plotësoj këto kushte:

• Rekomandohet të ketë të kryer fakultetin Jurdik ose nje nga fakutetet e shkencave shoqerore, ose te pakten te i ketë te kryera ligjeratat,
• Te kanë aftësi të mira komunikimi dhe të jenë fleksibil në komunikim më palët,
• Te jetë prezantuese e mirë e sherbimeve qe i ofron zyrja ACCESS,
• Rekomandohet njohja e gjuhes anglez.
• Kanë perparsi ato qe kanë pervoje punë në të shkruarit e shkresave Juridike.

Detyrat dhe përgjegjësit e Sekretares:
• Bene perpilimin e shkresave Juridike (kontratave, marrveshjeve, padive, kërkesa për kompenzim të demi, etj),
• Merr pjes kohe pas kohe në seanca, dhe bene dergimin e shkresave dhe në Gjykatë dhe në institucione tjera, dhe
• I prezanton Patundshmerite qe i ofron zyraja jonë.

Për punën që do të kryen Sekretarja do të ketë pagesë mujore ne vlere prej 300 euro.

CV dhe LM, bashkë me një fotografi duhet t’i dërgoni në këtë e-mail: burim@access-ks.com Ose mund te na kontaktoni ne tel +383 49 622 330

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook