Log in
X

Company Name

Agani LTD

Phone Number

.

Company Place

Prishtinë

Menaxher i shitjes së pajisjeve dhe materialit Medicinal dhe Laboratorik, Menaxher i Depos

Menaxher i shitjes së pajisjeve dhe materialit Medicinal dhe Laboratorik, Menaxher i Depos

Information

Publish Date

30.03.2020

End Date

08.04.2020

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

PHARMACEUTICAL - MEDICAL - DIAGNOSTICS

Prishtinë – Ferizaj Km 5 (ndertesa Royal Medical Hospital)

info@agani.net  www.agani.net

 

Menaxher i shitjes së pajisjeve dhe materialit Medicinal dhe Laboratorik

Kriteri minimal profesional:

 • Teknik i Mjekësisë
 • Teknik Laborant i Biokimisë
 • Teknik i Farmacisë

Kualifikimet:

 • Minimum 1 vjet përvojë pune ne shitje ose marketing.
 • Njohja e mirë e gjuhës Angleze, në të folur dhe në të shkruar
 • Të kenë njohuri të shkëlqyera kompjuterike
 • Të posedojnë aftësi të shkëlqyera komunikimi, organizative dhe ndër-personale. 
 • Vetiniciativë dhe aftësi për punë efektive nën mbikëqyrje të kufizuar
 • Patentë shoferi (Kategoria B)

...............................................................................................................................................................

Menaxher i Depos

 • Teknik i Mjekësisë
 • Teknik i Farmacisë

Kualifikimet:

 • Minimum 1 vjet përvojë pune.
 • Të kenë njohuri të shkëlqyera kompjuterike
 • Të posedojnë aftësi organizative dhe ndër-personale. 
 • Vetiniciativë dhe aftësi për punë efektive nën mbikëqyrje të kufizuar.
 • Patentë shoferi (Kategoria B)

...............................................................................................................................................................

Kandidatët e interesuar ftohen që të dërgojnë: Letrën për shprehje te interesit dhe CV-në vetëm në: info@agani.net

Kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.

Konkursi është i hapur deri me 8 Prill 2020

Share

Advertising
Advertising
Facebook