Log in
X

Company Name

Kosova Education Center (KEC)

Phone Number

+381 38 244 257

Company Place

Prishtinë

Konsulent vendor

Konsulent vendor

Information

Publish Date

20.03.2020

End Date

31.03.2020

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

FTESË PËR APLIKIM

Pozita: Konsulent vendor për hartimin e metodologjisë së monitorimit për Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA), në projektin QAINT – “Cilësi, Llogaridhënie, Integritet dhe Transparencë në arsimin e lartë në Kosovë”.

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të angazhimit: 6 prill 2020

Data e përfundimit të angazhimit: 31 korrik 2020

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni këtu: http://kec-ks.org/punoni-me-ne/

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe letrën motivuese në email adresën konsulenca@kec-ks.org, deri më 31 mars 2020, ora 16:30.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook