Log in
X

Company Name

Kosmonte Foods Sh.p.k.

Phone Number

+383 38 733 377

Company Place

Prishtinë

Agjent të Shitjes (5), Shitës Ambulant (5)

Agjent të Shitjes (5), Shitës Ambulant (5)

Information

Publish Date

18.05.2020

End Date

29.05.2020

Categories

Shitje

Job Places

Ferizaj | Gjakovë | Pejë | Prishtinë | Prizren

Job Description

Ndërmarrja Importuese dhe Shpërndarëse “Kosmonte Foods Sh.p.k.”, me seli në: Rr. e Antenës, Harilaq, 12 000 Fushë Kosovë, (Tel: +381/38/733 377), shpall këtë,

KONKURS

Për 10 vende të lira pune:

5 - Agjent të Shitjes (Prishtinë, Gjakovë, Prizren)
5 - Shitës Ambulant (Pishtinë, Pejë, Prizren, Ferizaj)

Kriteret që duhet plotësuar:
• Minimalisht shkollimi i mesëm i përfunduar, apo shkollimi Universitar;
Të jenë të shkathët, fleksibil, komunikativ dhe këmbëngulës në arritjen e qëllimeve të shitjes;
• Duhet të jenë të vetë-organizuar dhe të kenë vetiniciativë;
• Të karakrerizohen nga vullneti për të prezantuar dhe realizuar suksese në shitje;
• Duhet të kenë njohuri bazike të tregut, artikujve dhe brendeve që dominojnë;
• Të kenë aftësi analitike dhe organizuese;
• Të jenë të gatshëm të punojn edhe në situata të ndërlikuara dhe stresuese;
• Të kenë shkathtësi dhe aftësi bindëse dhe negociuse;
• Të jenë tolerant dhe të ndëgjueshëm;
• Të zbatojnë politikat e shitjes duke u bazuar në strategji të kompanisë:
• Patent shoferi i kategorisë B.

Mënyra e aplikimit: CV-ja në gjuhën shqipe me fotografi dhe titulli i pozitës duhet të dërgohet përmes postes elektronike apliko@kosmontefoods.com, më së voni deri me daten 29.05.2020.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Share

Advertising
Advertising
Facebook