Për DEXIS

Misioni ynë është të ndihmojmë në zgjidhjen e sfidave të sotme globale politike, sociale dhe ekonomike më urgjente dhe të krijojmë një botë ku të gjithë njerëzit janë të sigurt dhe të begatë.

Pozitat e biznesit

Publikuar

Mediation Specialist

 • Publikuar: 29-09-2023
 • Skadon: 10-10-2023
Skaduar

Punë praktike në Programin e USAID-it...

 • Publikuar: 18-08-2023
 • Skadon: 28-08-2023
Skaduar

Prakticni rad u Programu USAID-a Priv...

 • Publikuar: 18-08-2023
 • Skadon: 28-08-2023
Skaduar

Events Coordinator

 • Publikuar: 15-06-2023
 • Skadon: 23-06-2023
Skaduar

Events Coordinator

 • Publikuar: 10-03-2023
 • Skadon: 20-03-2023
Skaduar

Mundësi për punë praktike në Programi...

 • Publikuar: 24-02-2023
 • Skadon: 03-03-2023
Skaduar

Prilika za praktični rad u Programu U...

 • Publikuar: 24-02-2023
 • Skadon: 03-03-2023
Skaduar

Mundësi për punë praktike në Programi...

 • Publikuar: 24-02-2023
 • Skadon: 24-02-2023
Skaduar

Gender Specialist

 • Publikuar: 13-01-2023
 • Skadon: 10-02-2023
Skaduar

Procurement/Logistics Officer

 • Publikuar: 17-11-2022
 • Skadon: 05-12-2022