Këshilla

Ne kemi pergatitur material informues për punëkërkues, për të patur më të lehtë pergatitjen për tregun e punës, me informatat e domosdoshme për krijimin e CV-së : Çfarë është një CV?, Si të shkruash një CV?, Çka duhet të përmbajë një CV, etj...

CV ose ndryshe e quajtur edhe resume përmes të cilës mundeni të i promovoni aftësitë e juaja

Çfarë është një CV?

CV është mënyra më fleksibile e aplikacionit. I përmbledhë të dhënat e juaja në mënyrë që ju të prezantoheni në mënyren më të mirë të mundshme dhe mund të përdoret për disa aplikacione njëkohësisht.

Qëllimi është që përsoni kompetent i resureseve humane të bindet për të kontaktuar dhe të ju thërras në intervistë që ju të tregoni më shumë për aftësitë dhe personalitetin tuaj. Prandaj, gjatë shkrimit të CV-së suaj mos shpejtoni, por merreni parasysh nëse ju vete do e merrnit në intervistë dikë me një CV të tillë?

Si të shkruash një CV?

Një CV shërben për ta bërë prezantimin tuaj të njohur për një person që ka pak kohë për t'u njohur me ju. Ai duhet t'ju paraqesë në pamjen më të mirë të mundshme, në mënyrë koncize dhe të strukturuar mirë. Ka shumë mënyra për të shkruar një CV, megjithatë, gjithmonë ekzistojnë disa linja kryesore. Një CV është për qëllime biznesi, për të mos kaluar më shumë se një format A4 faqe

Një CV shërben për ta bërë prezantimin tuaj të njohur për një person që ka pak kohë për t'u njohur me ju. Ai duhet t'ju paraqesë në pamjen më të mirë të mundshme, në mënyrë koncize dhe të strukturuar mirë. Ka shumë mënyra për të shkruar një CV, megjithatë, gjithmonë ekzistojnë disa linja kryesore. Një CV është për qëllime biznesi, për të mos kaluar më shumë se një format A4 faqe

Detaje Personale

Kjo duhet të përfshijë datën e lindjes, adresën, emailin, numrin e telefonit dhe kur kërkohet, gjininë, moshën dhe kombësinë. Nëse keni një adresë të përhershme dhe një adresë të përkohshme, specifikoni këtë. Nëse dëshironi të fitoni hapësirë në mënyrë që të kurseni gjatësinë e CV-së, detajet personale mund të shkruhen në një madhësi më të vogël fonti se pjesa tjetër e CV-së, por kurrë me shkronja të mëdha, pasi ato nuk janë ato që duhet të tërheqin vëmendjen e punëdhënësit. Në rast se CV-ja juaj ngre interesin e lexuesit, atëherë ai / ajo do të kthehet në detajet e kontaktit tuaj.

Çka duhet të përmbajë një CV?

Rendi i paraqitjes së këtyre detajeve dhe theksi që ju i jepni secilës palë varet nga ajo për të cilën po kërkoni dhe çfarë ju duhet të ofroni. Nëse po aplikoni për më shumë se një punë, duhet të keni lloje të ndryshme të CV-ve nën fusha të ndryshme të karrierës, duke theksuar aftësitë tuaja dhe përvojat e ndryshme të përshtatura nga kjo temë.

Për studentët që sapo kanë mbaruar, këshillohet që të fillojnë CV-në e tyre me një prapavijë akademike. Ka shumë të ngjarë që në atë moshë, arsimi të jetë aseti më i rëndësishëm i tyre. Gjithashtu, këshillohet të bëni porosinë nga përvoja e fundit. Nëse keni arritje të veçanta, atëherë ato duhet të paraqiten në CV-në tuaj, dhe titulli i disertacionit ose data e diplomimit tuaj duhet të shkruhet në CV tuaj nëse mendoni se është e rëndësishme të ndihmoni në përmirësimin e profilit tuaj. Sidoqoftë, nëse siguroni rezultate ose arritje specifike, gjithmonë paraqisni informacione të vërteta, pasi dokumentet përkatëse mund të kërkohen dhe nëse gënjeni, aplikacioni juaj do të humbasë ndonjë besueshmëri.

  • Detaje Personale
  • Edukimi dhe kualifikimet
  • Experiencë pune
  • Aftësi të ndryshme
  • Publikimet
  • Referencat

Bëje ndryshimin me Portal Pune

Krijo llogarinë tani