Për IP - KOS SH.P.K.

P – KOS është brend me renome në Kosovë, me cilësinë më të lartë të garantuar të derivateve në treg.

Kompania IP-KOS është themeluar në janar të vitit 2014. Ka qenë pjesë e kompanisë ltaliane ‘IP Gruppo API’ në Kosovë dhe pas përmbylljes me sukses të kontratës 5 vjeçare me “IP-Gruppo API” ka vazhduar me avancim të identitetit të kompanisë dhe investime të reja në pikat e saj shitëse. Ky avancim i mundëson IP-KOS të zhvillojë më tej afarizmin duke ofruar produkte të reja të mbështetura nga teknologjitë e fundit, investime të reja në pikat e saja shitëse, zgjerim të rrjetit dhe risi në shërbim ndaj klientëve. IP-KOS është besnik i vlerave për të cilat njihet në treg, duke shërbyer derivate me cilësi të përsosur dhe me korrektësinë e garantuar falë investimeve në teknologji të avancuar e cila tashmë është implementuar në IP-KOS.

Pozitat e biznesit

Publikuar

Kryepunëtor i Pikës Shitëse, Operato...

 • Publikuar: 14-09-2023
 • Skadon: 14-10-2023
Publikuar

Menaxher i Pikës Shitëse, Për Operato...

 • Publikuar: 06-09-2023
 • Skadon: 06-10-2023
Skaduar

Kryepunëtor (1), Arkatar/e në market ...

 • Publikuar: 31-08-2023
 • Skadon: 07-09-2023
Skaduar

Specialist/e i/e Marketingut

 • Publikuar: 21-07-2023
 • Skadon: 31-07-2023
Skaduar

Arkatar/e në market (4), Operator i/e...

 • Publikuar: 04-07-2023
 • Skadon: 04-08-2023
Skaduar

Vende te lira pune ne IP-KOS

 • Publikuar: 15-05-2023
 • Skadon: 15-06-2023
Skaduar

Vende të lira pune

 • Publikuar: 12-04-2023
 • Skadon: 12-05-2023
Skaduar

Përgjegjësi i mirëmbajtjes teknike

 • Publikuar: 04-04-2023
 • Skadon: 17-04-2023
Skaduar

Zyrtar për shërbime teknike

 • Publikuar: 04-04-2023
 • Skadon: 17-04-2023
Skaduar

Zyrtar i/e financave

 • Publikuar: 04-04-2023
 • Skadon: 17-04-2023