Për IP - KOS SH.P.K.

P – KOS është brend me renome në Kosovë, me cilësinë më të lartë të garantuar të derivateve në treg.

Kompania IP-KOS është themeluar në janar të vitit 2014. Ka qenë pjesë e kompanisë ltaliane ‘IP Gruppo API’ në Kosovë dhe pas përmbylljes me sukses të kontratës 5 vjeçare me “IP-Gruppo API” ka vazhduar me avancim të identitetit të kompanisë dhe investime të reja në pikat e saj shitëse. Ky avancim i mundëson IP-KOS të zhvillojë më tej afarizmin duke ofruar produkte të reja të mbështetura nga teknologjitë e fundit, investime të reja në pikat e saja shitëse, zgjerim të rrjetit dhe risi në shërbim ndaj klientëve. IP-KOS është besnik i vlerave për të cilat njihet në treg, duke shërbyer derivate me cilësi të përsosur dhe me korrektësinë e garantuar falë investimeve në teknologji të avancuar e cila tashmë është implementuar në IP-KOS.

Pozitat e biznesit

Publikuar

Kryepunëtor i pikës shitëse, Operator...

 • Publikuar: 24-03-2023
 • Skaduar: 23-04-2023
Skaduar

Kryepunëtor i pikës shitëse (1), Ark...

 • Publikuar: 20-02-2023
 • Skaduar: 20-03-2023
Skaduar

Zyrtar i/e financave

 • Publikuar: 07-02-2023
 • Skaduar: 17-02-2023
Skaduar

Kryepunëtor i pikës shitëse, Arkatar/...

 • Publikuar: 13-01-2023
 • Skaduar: 13-02-2023
Skaduar

Kryepunëtor i pikës shitëse, Arkatar/...

 • Publikuar: 08-12-2022
 • Skaduar: 31-12-2022
Skaduar

Arkatar/e në market, Operator i/e shi...

 • Publikuar: 01-11-2022
 • Skaduar: 30-11-2022
Skaduar

Arkatar/e në market, Operator i/e shi...

 • Publikuar: 12-10-2022
 • Skaduar: 14-10-2022
Skaduar

Operator/e në market, Operator i/e sh...

 • Publikuar: 03-08-2022
 • Skaduar: 31-08-2022
Skaduar

Operator/e në market (1); Operator i/...

 • Publikuar: 04-07-2022
 • Skaduar: 31-07-2022
Skaduar

Kryepunëtor i pikës shitëse (2) Gjila...

 • Publikuar: 24-06-2022
 • Skaduar: 30-06-2022