Politikat e Privatësisë

Portal Pune është platformë e punësimit në Republikën e Kosovës.

Pasi që vizitoni www.portalpune.com ju shfaqet linku i cili ju njofton për Kushtet e Përdorimit si dhe Politikat e Privatësisë, ju lutem që ti lexoni ato.

Rregullat e Portal Pune duhet të respektohen ose në të kundërtën Portal Pune ka të drejtë ekskluzive të fshij apo largoj përgjithmonë nga shfletimi i faqes www.portalpune.com.

Shërbime nënkupton të gjitha shërbimet që i ofron Portal Pune ku mund ti shikon në linkun: www.portalpune.com/services

"Ju", apo "përdorues" - i referohet Punëdhënësve dhe Punëkërkueseve që përdorin shërbimet tona.

"Ne", apo "neve" apo "tona" - i referohet Portal Pune.

Kushtet dhe rregullat e funksionimit të Portal PunePortal Pune është themeluar ne 2008 dhe për qellim ka lidhjen e punëdhënësve me punëkërkues dhe të ndikoj në punësimin tuaj.Publikimi i konkurseve të punës, ftesave për oferta, tenderëve te ndryshëm po ashtu materialeve rreth punësimit dhe ekonomisë në Kosovë dhe me gjerë të cilat publikohen.

Portal Pune gëzon të drejtën që të fshij çdo publikim i cili i shkel rregullat dhe kushtet të cilat janë të publikuar ne linkun https://www.portalpune.com/terms-and-conditions

Portal Pune nuk merr përgjegjësi nëse konkurset apo shpalljet tjera nëse ato janë të pasakta, por në rast të evidentimit të tyre Portal Pune gëzon të drejtën për fshirjen e përmbajtjes menjëherë dhe pa paralajmërim ndaj palës që ka publikuar të dhëna jo te sakta.

Të drejtat e autorit

Portali Pune ruan të drejtat e autorit në të gjithë përmbajtjen e publikuar në faqen e internetit, përveç nëse përmendet ndryshe në disa përmbajtje. Ndalohet përdorimi i punës së Portal Pune për përfitime nga palët e treta pa pëlqimin tonë.

Të Dhënave Personale

Punëkërkuesit në momentin që regjistrohet në Portal Pune, kanë dhënë pëlqimin që të dhënat e tyre mund të përdoren për punësimin e tyre, të dërgohen të palët e treta për qëllim të punësimin dhe assesi për përdorim tjetër.

  • Ju jepni pëlqimin tuaj për përpunim të tillë.
  • Ju mund të krijoni CV ose të ngarkoni CV-në të cilën e posedoni
  • Ju mund të i përpunoni të dhënat në çdo kohë dhe mund të kërkoni nga stafi i Portal Pune që të ju ndihmoj në përpunimin e të dhënave tuaj.

Ju lutem keni parasysh se përpunimi i të dhënave tuaja, siç ofrohen nga Ju, bazohet në udhëzimet ekzistuese ligjore, dhe jo çdo herë bazohet në pëlqimin e dhënë nga Ju. Pëlqimi, dhe/apo tërheqja e pëlqimit tuaj, nuk përbën arsye të mjaftueshme për të ndaluar dhe/apo kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja, përderisa ekzistojnë baza të tjera ligjore për përpunimin e të dhënave të tilla.

Kushtet të përgjithshme për punëdhënësit

Shpallja e vendeve të lira të punës në Portal Pune ngarkohet, nga çmimi i vendosur nga menaxhmenti.

Një punëdhënës që boton reklamën tuaj në Portal Pune, është përgjegjës për dëmet e mundshme që mund të vuajnë nga abuzimi në bazë të informacionit të specifikuar në njoftimin e shpalljes së vendit të lirë për pozicionin.

Portal Pune rezervon të drejtën për të hequr reklamën ose konkurrencën për punë, nëse përmbajtja e saj, është baza për diskriminimin e njerëzve bazuar në fe, etni, etj., ose përmbajtja e saj përbëjnë një vepër penale, fyese, Portal Pune pronarëve, ose të një palë e tretë.

Kushtet të përgjithshme për punëkërkuesit

Personi që poston CV, është përgjegjës për saktësinë e të dhënave të publikuara.

Ju keni të drejtë të shfletoni faqen www.portalpune.com  për të marrë informacione për mundësitë e punësimit tuaj, po ashtu të regjistroheni në Portal Pune pa pasur nevojë të paguan për ketë shërbim.

Ju mund te ngarkoni CV-në tuaj apo të krijoni përmes sistemit dhe jeni të obliguar që të dhënat të jenë të sakta.

Ne nuk marrim përgjegjësi në rast se Ju i publikoni të dhënat tuaj të pasaktaNe kemi të drejtë të përdorim një CV të tillë dhe t'i ofrojë ato të njëjtit punëdhënës, dhe Ne nuk marrim përgjegjësi nëse CV e juaj nuk zgjidhet nga punëdhënësit.

Krijimi i llogarisë dhe kyçja në Portal Pune

Ju mund të krijoni një llogari si punëdhënës apo punëkërkues duke e përdorur format e regjistrimit te Portal Pune po ashtu Ne përdorim edhe palë te treta për tu regjistruar apo kyçur në Portal Pune siç janë Facebook dhe Google.

Regjistrimi me Facebook dhe Google, është një formë që lehtëson punën e regjistrimit dhe të dhënat që merren janë bazuar në Ligjin Nr. 06/L082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, të Republikës së Kosovës, dhe në harmoni me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Bashkimit Evropian (GDPR).

Të dhënat që merren janë:

  • Ikona e profilit,
  • Emri dhe mbiemri
  • Email

Deaktivizimi apo Fshirja e llogarisë

Në përputhje me Ligjin Nr. 06/L082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, të Republikës së Kosovës, dhe në harmoni me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Bashkimit Evropian (GDPR), Ju keni të drejtë të kërkoni nga Portal Pune të drejtën për të fshirë profilin tuaj, po ashtu ketë mund të bëni edhe Ju duke u kyqur në llogarinë tuaj dhe tek “Cilësimet” ju mund te deaktivizoni apo fshini llogarinë tuaj.

  • Deaktivizo llogarinë

Me deaktivizimin e llogarisë nënkupton që ju mund të deaktivizoni llogarinë për një kohë te caktuar apo të pacaktuar por të dhënat tuaja ruhen në sistemin e Portal Pune, dhe ju mund të riktheni kurdoherë duke përdorur email dhe password që keni pasur me parë.

  • Fshij llogarinë

Me fshirjen e llogarisë nënkupton që ju keni fshirë çdo gjë në llogarinë tuaj përfundimisht dhe nuk mund të i ktheni ato të dhëna.

Ju lutem keni parasysh se kur te klikoni fshij llogarinë të dhënat tuaj apo CV-në që këni krijuar nuk mund të ktheni përsëri.

Siguria

Portal Pune mbron të dhënat tuaja duke përdorur masa të larta teknologjike, për të minimizuar rrezikun e ndonjë humbje, keqpërdorimi, qasje të pa autorizuar, zbulimi, apo ndryshimi të të dhënave.

Masat që përdorim “muret mbrojtëse”, po ashtu se shpejti do përdorim edhe Google Authenticator dhe kjo do jetë një siguri edhe më e lartë që ju të ruani të dhënat tuaja.

Portal Pune ju informon se në rast që shihni ndonjë keqpërdorim të të dhënave tuaj të na njoftoni sa më parë në email info@portalpune.com ose në numrin telefoni 048 808 111.

Të Dhënat nga Cookies

Cookies janë dosje standarde që vendosen dhe ruhen në pajisjet të cilat Ju i përdorni për t’u qasur në Shërbimet e Portal Pune. Në këtë Njoftim të Privatësisë, dosjeve të tilla do t’iu referohemi me fjalën “cookies” sipas versionit të shkruar në gjuhën angleze.

Ne përdorim cookies në faqet tonë të internetit.

Cookies janë informacione që një uebfaqe vendos në pajisjen tuaj kur vizitoni një faqe në internet. Ato lejojnë që faqet e internetit të kujtojnë veprimin e vizitorit nga vizitat e mëparshme. Shumica e shfletuesve lejojnë përdorimin e cookies por përdoruesi mund t'i fshijë ato ose t'i fik ato përmes parametrave të shfletuesit tuaj.

Cilat janë cookie-t e palës së parë?

Cookies të palës së parë lëshohen nga faqja e internetit në të cilën keni hyrë dhe ato mund të jenë cookie për sesione ose cookie të përhershme. Këto cookie shpesh shërbejnë për t'i dhënë kujtesë faqes në internet në lidhje me të dhënat dhe preferencat tuaja.

Cilat janë cookie të palëve të treta?

Ka pak shërbime të palëve të treta (të tilla si Facebook, Instragram, Google Analytics, AdWords dhe Gjirafa ADS) që ruajnë cookie-t e kufizuara të përdoruesit. Këto cookie nuk lëshohen nga faqja jonë e internetit dhe ato na ndihmojnë të bëjmë hulumtime të ndryshme në lidhje me sjelljen dhe demografinë e përdoruesve tanë dhe me qëllim të marketingut të synuar.

Çfarë mundësish keni?

Në parametrat e shfletuesve si Internet Explorer, Safari, Firefox ose Chrome mund të përcaktoni cilat cookie doni të pranoni dhe cilat nga ato dëshironi të fikni. Mund t'i gjeni cilësimet që ju nevojiten përmes opsionit ndihmë në shfletuesin tuaj të preferuar. Megjithatë, bllokimi i të gjitha cookies mund të ketë një ndikim negativ në përdorshmërinë e disa funksioneve në faqet tona të internetit.

Sugjerimet dhe Ankesat

Nëse Ju keni ndonjë pyetje, ankesë, apo sugjerim lidhur me këtë Njoftim të Privatësisë, apo të drejtën tuaj të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave tuaja personale, Ju mund të na kontaktoni direkt duke përdorur të dhënat e kontaktit të publikuara në uebfaqen e korporatës (shikoni të dhënat e kontaktit).

Ndryshimet në Politikave të Privatesis

Pronari i Portal Pune, rezervon të drejtën të modifikojë në mënyrë të njëanshme dhe / ose të bëjë plotësime Politikave të Privatësisë si dhe kushteve të Përgjithshme të përdorimit të Portalit Portal Pune, pa paralajmërim, dhe nuk do të jetë përgjegjës për pasojat e mundshme ndryshime të tilla.

Ndryshimet dhe / ose amendamentet e mësipërme do të hyjnë në fuqi pasi të publikohen në këtë portal.

Për çdo paqartësi apo mund të na kontaktoni në email: info@portalpune.com ose nr:. Tel:. 048 808 111.