Për GIZ

Pozitat e biznesit

Publikuar

INVITATION TO TENDER

 • Publikuar: 04-10-2023
 • Skadon: 15-10-2023
Publikuar

Call for expressions of interest: Dev...

 • Publikuar: 27-09-2023
 • Skadon: 11-10-2023
Publikuar

Junior Advisor

 • Publikuar: 26-09-2023
 • Skadon: 08-10-2023
Publikuar

INVITATION TO TENDER

 • Publikuar: 04-09-2023
 • Skadon: 13-10-2023
Skaduar

INVITATION TO TENDER

 • Publikuar: 29-08-2023
 • Skadon: 07-09-2023
Skaduar

Junior Advsior-Support to MAFRD

 • Publikuar: 25-08-2023
 • Skadon: 06-09-2023
Skaduar

Call for expressions of interest: Arc...

 • Publikuar: 23-08-2023
 • Skadon: 01-09-2023
Skaduar

Call for expression of Interest

 • Publikuar: 16-08-2023
 • Skadon: 29-08-2023
Skaduar

Local Intern

 • Publikuar: 16-08-2023
 • Skadon: 30-08-2023
Skaduar

Energy Advisor

 • Publikuar: 16-08-2023
 • Skadon: 30-08-2023