Për GIZ

Pozitat e biznesit

Publikuar

Junior Financial Specialist

 • Publikuar: 24-03-2023
 • Skaduar: 07-04-2023
Skaduar

Call for expression of Interest - Org...

 • Publikuar: 16-03-2023
 • Skaduar: 27-03-2023
Skaduar

Local Intern (2)

 • Publikuar: 15-03-2023
 • Skaduar: 26-03-2023
Skaduar

Local Intern

 • Publikuar: 06-03-2023
 • Skaduar: 19-03-2023
Skaduar

Call for expression of Interest - 834...

 • Publikuar: 02-03-2023
 • Skaduar: 08-03-2023
Skaduar

Call for expression of Interest – 834...

 • Publikuar: 27-02-2023
 • Skaduar: 10-03-2023
Skaduar

Call for expression of Interest – 834...

 • Publikuar: 24-02-2023
 • Skaduar: 09-03-2023
Skaduar

Call for expression of Interest – 834...

 • Publikuar: 21-02-2023
 • Skaduar: 03-03-2023
Skaduar

Call for expression of Interest – 834...

 • Publikuar: 21-02-2023
 • Skaduar: 03-03-2023
Skaduar

Invitation to tender – Additional ha...

 • Publikuar: 09-02-2023
 • Skaduar: 03-03-2023