Për ELKOS SH.P.K

ELKOS SH.P.K

Pozitat e biznesit

Skaduar

Teknik i Mirëmbajtjes

 • Publikuar: 14-02-2023
 • Skaduar: 27-02-2023
Skaduar

Elektricist

 • Publikuar: 13-02-2023
 • Skaduar: 27-02-2023
Skaduar

BASHKËPUNËTOR TË AVANCUAR

 • Publikuar: 08-02-2023
 • Skaduar: 27-02-2023
Skaduar

Shofer Kategoria “C“ 

 • Publikuar: 17-01-2023
 • Skaduar: 25-01-2023
Skaduar

Agjent i Shitjes

 • Publikuar: 17-01-2023
 • Skaduar: 25-01-2023
Skaduar

Agjent i shitjes - Pejë/Prizren

 • Publikuar: 09-12-2022
 • Skaduar: 20-12-2022
Skaduar

Video Animator

 • Publikuar: 30-11-2022
 • Skaduar: 06-12-2022
Skaduar

Dizajner/e Grafik

 • Publikuar: 11-11-2022
 • Skaduar: 20-11-2022
Skaduar

SHOFER - KATEGORIA C

 • Publikuar: 04-11-2022
 • Skaduar: 10-11-2022
Skaduar

Menaxher/e për Rrjete Sociale

 • Publikuar: 26-10-2022
 • Skaduar: 07-11-2022