Për ELKOS SH.P.K

ELKOS SH.P.K

Pozitat e biznesit

Publikuar

Vozitës - Kategoria C (10)

 • Publikuar: 02-10-2023
 • Skadon: 15-10-2023
Publikuar

Agjent i Shitjes

 • Publikuar: 02-10-2023
 • Skadon: 12-10-2023
Skaduar

Operator/e në Qendrën e Kontaktit për...

 • Publikuar: 27-09-2023
 • Skadon: 03-10-2023
Skaduar

Vende Pune (5)

 • Publikuar: 25-09-2023
 • Skadon: 04-10-2023
Skaduar

Vozitës - Kategoria C (4)

 • Publikuar: 22-08-2023
 • Skadon: 31-08-2023
Skaduar

Arkitekt, Mirëmbajtës të sistemeve të...

 • Publikuar: 14-06-2023
 • Skadon: 22-06-2023
Skaduar

Punëtor Sigurimi

 • Publikuar: 13-06-2023
 • Skadon: 20-06-2023
Skaduar

Punëtor në Depo (3)

 • Publikuar: 02-05-2023
 • Skadon: 12-05-2023
Skaduar

Agjent i Shitjes

 • Publikuar: 14-04-2023
 • Skadon: 24-04-2023
Skaduar

Shofer Kategoria “C“

 • Publikuar: 14-04-2023
 • Skadon: 24-04-2023