Për SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve të braktisur dhe në nevojë pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar. Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë vepron që nga viti 1999 dhe tashmë është përkujdesur për mbi 1000 fëmijë të braktisur dhe nevojtarë. Burim kryesor i financimit të SOS Fshatrave të Fëmijëve janë donacionet, sponzorimet, donacionet në mallra si dhe shërbimet tjera nga i gjithë vendi. 

Pozitat e biznesit

Publikuar

 Psychologist M/F

 • Publikuar: 25-09-2023
 • Skadon: 09-10-2023
Skaduar

FTESE PER OFERTE: Video /animacion

 • Publikuar: 21-09-2023
 • Skadon: 28-09-2023
Skaduar

Oferte per furnizim me Telefon Mobil

 • Publikuar: 20-09-2023
 • Skadon: 27-09-2023
Skaduar

Oferte per furnizim me IT Pajisje

 • Publikuar: 20-09-2023
 • Skadon: 27-09-2023
Skaduar

Grant Officer

 • Publikuar: 12-09-2023
 • Skadon: 24-09-2023
Skaduar

FTESE PER OFERTE

 • Publikuar: 04-09-2023
 • Skadon: 11-09-2023
Skaduar

FTESE PER OFERTE

 • Publikuar: 29-08-2023
 • Skadon: 05-09-2023
Skaduar

Ftese per Oferte: Ushqim dhe pije gja...

 • Publikuar: 21-08-2023
 • Skadon: 28-08-2023
Skaduar

Company for Market Research on Salari...

 • Publikuar: 11-08-2023
 • Skadon: 18-08-2023
Skaduar

KOORDINATOR PROJEKTI

 • Publikuar: 08-08-2023
 • Skadon: 23-08-2023