Për SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve të braktisur dhe në nevojë pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar. Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë vepron që nga viti 1999 dhe tashmë është përkujdesur për mbi 1000 fëmijë të braktisur dhe nevojtarë. Burim kryesor i financimit të SOS Fshatrave të Fëmijëve janë donacionet, sponzorimet, donacionet në mallra si dhe shërbimet tjera nga i gjithë vendi. 

Pozitat e biznesit

Skaduar

SOS Teze

 • Publikuar: 01-03-2023
 • Skaduar: 22-03-2023
Skaduar

FTESË PËR KONSULENT

 • Publikuar: 01-02-2023
 • Skaduar: 09-02-2023
Skaduar

RE - ADVERTISEMENT: NATIONAL PROGRAMM...

 • Publikuar: 26-01-2023
 • Skaduar: 01-02-2023
Skaduar

FTESE PER OFERTE: Shërbime hoteliere ...

 • Publikuar: 24-01-2023
 • Skaduar: 22-02-2023
Skaduar

FTESE PER OFERTE: Sallë Trajnimi

 • Publikuar: 23-01-2023
 • Skaduar: 21-02-2023
Skaduar

FTESE PER OFERTE: Sallë Trajnimi, Sal...

 • Publikuar: 23-01-2023
 • Skaduar: 24-01-2023
Skaduar

FTESE PER OFERTE: Furnizim me Barna d...

 • Publikuar: 11-01-2023
 • Skaduar: 09-02-2023
Skaduar

FTESË PËR KONSULENTË

 • Publikuar: 30-12-2022
 • Skaduar: 09-01-2023
Skaduar

FTESË PËR KONSULENTË

 • Publikuar: 21-12-2022
 • Skaduar: 28-12-2022
Skaduar

National Programme Advisor (M/F)

 • Publikuar: 21-12-2022
 • Skaduar: 17-01-2023