Për KRU "Hidroregjioni Jugor" SH.A Prizren

KRU "Hidroregjioni Jugor" SH.A Prizren

Pozitat e biznesit

Publikuar

ZYRTAR/E PËR AUDITIM TË BRENDSHËM

 • Publikuar: 18-09-2023
 • Skadon: 09-10-2023
Publikuar

SLUŽBENIK/CA INTERNE  REVIZIJE

 • Publikuar: 18-09-2023
 • Skadon: 09-10-2023
Publikuar

Sekretar/e i/e  Kompanisë

 • Publikuar: 25-08-2023
 • Skadon: 23-09-2023
Publikuar

Sekretar/ica Kompanije

 • Publikuar: 25-08-2023
 • Skadon: 23-09-2023
Skaduar

Anulim të konkursit: Sekretar/e i/e K...

 • Publikuar: 24-08-2023
 • Skadon: 07-09-2023
Skaduar

ZYRTAR/E PËR AUDITIM TË BRENDSHËM

 • Publikuar: 15-08-2023
 • Skadon: 29-08-2023
Skaduar

SLUŽBENIK INTERNE REVIZIJE

 • Publikuar: 15-08-2023
 • Skadon: 29-08-2023
Skaduar

Sekretar/e i/e Kompanisë

 • Publikuar: 19-07-2023
 • Skadon: 18-08-2023
Skaduar

Sekretar Društva

 • Publikuar: 19-07-2023
 • Skadon: 18-08-2023
Skaduar

SLUŽBENIK ZA INTERNI AUDITORIJ

 • Publikuar: 30-06-2023
 • Skadon: 31-07-2023