business

Këshilltar/e ligjor

 • star Publikuar: 18-09-2023
 • star Skadon: 25-09-2023
Kompani Diakonie Training Center
Kategoritë Këshillim
Numri i pozitave 1
Vendi i punës Mitrovicë
Shikime 454

Diakonie Training Center shpall konkurs:

Pozita: Këshilltar/e ligjor (1 pozitë)

Vendi i punës: Mitrovicë


Përgjegjësitë:

 • Siguron asistencë Juridike për veprimtaritë e institucionit dhe jep konsulencën e nevojshme Juridike;
 • Bën trajtimin juridik të korrespondencës zyrtare që ka të bëjë me veprimtarinë e institucionit;
 • Zhvillon, përgatit dhe zbaton të gjitha procedurat e prokurimit në përputhje të plotë me ligjin;
 • Harton të gjitha kontratat që institucioni lidh me subjekte fizikë apo juridikë;
 • Kryen edhe detyra të tjera të veçanta që lidhen me natyrën e punës së tij dhe që i ngarkohen nga Drejtori.
 • Raporton tek Drejtori për të gjitha detyrat e kryera.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Universitare të Fakultetit Juridik, (master përparësi).
 • Përvojë pune minimale 1 vjeçare;
 • Njohje e legjislacionit të Kosovës;
 • Aftësi kompjuterike;
 • Gjuha Angleze ose Gjermane në të folur dhe të shkruar (obligative);
 • Të jetë fleksibil në orar të punës;
 • Patentshofer.

Diakonie Training Center ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar nga të gjitha komunitetet e Kosovës.

Të interësuarit duhet të dërgojnë CV me foto në gjuhën angleze, letër motivuese në gjuhën angleze, dokumente të tjera mbeshtetëse (diploma, çertifikata trajnimi, referenca).

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen! Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Afati i fundit për aplikim është deri me:

Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në rrugën Andrea Alleshi - te Rampa në Mitrovicë apo në adresën elektronike: administration@dtc-kosova.com

Shpalljet e fundit

Pastiçiere (Krepa, Pancake), Barist/e...

 • Publikuar: 23-09-2023
 • Skadon: 23-10-2023

Punëtor në sektorin e prodhimit dhe n...

 • Publikuar: 23-09-2023
 • Skadon: 02-10-2023

Arkatar/e në Market (2), Sektorist/e ...

 • Publikuar: 23-09-2023
 • Skadon: 30-09-2023

Program Officer - Information Integri...

 • Publikuar: 23-09-2023
 • Skadon: 02-10-2023

Kryesues-e i-e njesise ligjoredhe per...

 • Publikuar: 22-09-2023
 • Skadon: 28-09-2023

Korres/e dhe paketues/e, Prodhim

 • Publikuar: 22-09-2023
 • Skadon: 06-10-2023

Punëtore në Administratë

 • Publikuar: 22-09-2023
 • Skadon: 22-10-2023

Menaxher i prodhimit

 • Publikuar: 22-09-2023
 • Skadon: 15-10-2023