business

Edukatore (2), Edukatore Praktikante (3)

 • star Publikuar: 17-03-2023
 • star Skaduar: 24-03-2023
Kompani Diakonie Training Center
Kategori Arsim&Edukim
Numri i pozitave 5

Diakonie Training Center shpall konkurs, Projekti Qerdhe/Kopsht “Kindergarten”:

Pozita: Edukatore (2 pozita) si dhe Edukatore Praktikante (3 pozita)

Vendi i punës: Mitrovicë

Përgjegjësitë:

 • Të njohë mirë kurrikulën, standardet si dhe aktivitetet edukative;
 • Të njohë të drejtat e fëmijëve;
 • Të realizojë një edukim gjithëpërfshirës;
 • Të shfaqë lirëshëm mendimet e saja për aktivitetet edukative si dhe për metodat e reja;
 • Të punojë në mënyrë krijuese në përputhje me interesat dhe nevojat e fëmijëve;
 • Të plotësojë dhe të mbajë në rregull ditarin e punës;
 • Të marr dhe të jap përvojë pune te kolegët;
 • Të trajtohet me respekt e dinjitet njerëzor;
 • Të zbatojë rregulloren e kopshtit si dhe planin e punës;
 • Të ndjeke trajnime në mënyrë që të kualifikohet e të ngritet profesionalisht;
 • Të informojë drejtoreshën për çdo të metë dhe dobësi që vëren në mbarëvajtjen e punës;
 • Të kërkojë mbajtjen pastër dhe të rregullt të mjediseve të institucionit nga fëmijët dhe së bashku me mirëmbajtëset e kopshtit të mbajë përgjegjësi për bazën materiale të grupit;
 • Së bashku me fëmijë të mbajë pastër dhe të sistemojë mjetet didaktike dhe lodrat në qendrat e aktiviteteve, tavolinat dhe raftet, etj;
 • Të krijojë mardhënie të mira me prindërit e fëmijëve, të dëgjojë me vëmendje çdo vërejtje dhe sugjerim të tyre;
 • Të informojë prindërit për mbarëvajtjen dhe shëndetin e fëmijës në çerdhe apo kopsht dhe t’i jap ndihmën e parë në raste urgjente;
 • Të lajmërojë drejtoreshën në rast të mungesës si dhe arsyen e mungesës;
 • Të ketë paraqitje të rregullt dhe veshje të përshtatëshme.

Kualifikimet e kërkuara për edukatore:

 • Diplomë Universitare të Fakultetit të Edukimit (e detyrueshme);
 • Përvojë pune minimale 1 vjeçare;
 • Aftësi kompjuterike;
 • Gjuha Angleze ose Gjermane në të folur dhe të shkruar (E preferueshme);
 • Të jetë fleksibil në orar të punës;

Kualifikimet e kërkuara për edukatore praktikante:

 • Të jetë student e vitit te 3 ose 4 të studimeve;
 • Aftësi kompjuterike;
 • Gjuha Angleze ose Gjermane në të folur dhe të shkruar (E preferueshme);
 • Të jetë fleksibil në orar të punës;

Diakonie Training Center ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar nga të gjitha komunitetet e Kosovës.

Të interësuarit duhet të dërgojnë CV me foto, letër motivuese, dokumente të tjera mbeshtetëse (diploma, çertifikata trajnimi, referenca).

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen!

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Afati i fundit për aplikim është deri me: 24.03.2023 Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në rrugën Andrea Alleshi - te Ram

pa në Mitrovicë apo në adresën elektronike: burimenjerezore@diakoniekosova.org.

Shpalljet e fundit

Deklaratë Vjetore e Programit APS -20...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Arkatare, Sektorist/e, Kamarier/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 14-04-2023

Zyrtar/e shpenzues/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Teknik/e i/e dhëmbëve (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Punëtor sigurimi/Roje (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Mirëmbajtës/e i/e higjienës

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Infermier/e - Asistent/e i/e Stomatol...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Agjent tregtar Meshkuj & Femra (10)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023