business

Asistente IT

 • star Publikuar: 21-03-2023
 • star Skaduar: 04-04-2023
Kompani Teco SH.P.K.
Kategori Biznes dhe Menaxhment
Numri i pozitave 1

Ne kuader te zgjerimit dhe standartizimit te sherbimeve
Teco sh.p.k me seli ne Prishtine shpallë konkurs per pozite te lire

Asistente IT

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të përfaqësojë kompaninë në mënyrë profesionale dhe pozitive;
 • Të verifikoj pagesat e blerësve për të cilët duhet të përpiloj fatura
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter ,
 • Evidentimi dhe përcjellja e kontratave dhe mallit.
 • Përgjegjëse për mirëmbajtjen e hapësirave të brendshme të kompanisë,
 • Përparësi kanë kandidatët të cilët kanë të kryer fakultetin e shkencave kompjuterike
  Programim, ose në drejtimet relevante.

  Kontrat pune afatëgjate.
  Mosha 20 deri 35
  Tel: 049 664 668
  email: info@teco-ks.com
  web www.teco-ks.com
  fb https://www.facebook.com/teco.pr

Shpalljet e fundit

Deklaratë Vjetore e Programit APS -20...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Arkatare, Sektorist/e, Kamarier/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 14-04-2023

Zyrtar/e shpenzues/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Teknik/e i/e dhëmbëve (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Punëtor sigurimi/Roje (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Mirëmbajtës/e i/e higjienës

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Infermier/e - Asistent/e i/e Stomatol...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Agjent tregtar Meshkuj & Femra (10)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023