business

Këshilltarë për klientë biznesi Mikro/Agro (m/f)

 • star Publikuar: 06-09-2023
 • star Skadon: 22-09-2023

Ky konkurs ka skaduar

Kompani BPB - Banka për Biznes
Kategoritë Bankë
Numri i pozitave 1
Vendi i punës Prizren
Shikime 391

Këshilltarë për klientë biznesi Mikro/Agro (m/f)

Kompetencat

 • Diplomë universitare (preferohet Bachelor në Ekonomi, Menaxhment apo të ngjashme);
 • Tri (3) vite përvojë pune, përvoja në sektorin bankar përbënë avantazh;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të shitjes dhe prezantimit;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Nivel mesatar i Gjuhës Angleze.

Përshkrimi i vendit të punës:

 • Është përgjegjës për P&L të fushës të cilën e menaxhon;
 • Realizon targetat e përcaktuara në baza mujore, tremujore dhe vjetore;
 • Identifikon klientët potencial për kreditë e bizneseve (Mikro/Agro) përmes promocionit;
 • Identifikon nevojat e klientëve për shërbime kreditore dhe jo kreditore;
 • Promovon produktet dhe shërbimet tjera të bankës;
 • Përvetëson klientët e rinj;
 • Mbledh, analizon dhe verifikon informatat që lidhen me kredi kërkuesin;
 • Përpilon dhe analizon pasqyrat financiare;
 • Hapë llogari për klientët e rinj Mikro/Agro si dhe kryen shërbime bankare për klientët e rinj Mikro/Agro dhe klientët të cilët i ka nën menaxhim;
 • Vlerëson riskun e kredisë dhe përgatitë prezentimin përpara këshillit kreditor;
 • Menaxhon/monitoron në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët e biznesit Mikro/Agro;
 • Menaxhon/monitoron me sukses ciklin e ri pagesave mujore të kredive të aprovuara;
 • Përpilon dosjet kreditore në përputhje me procedurat dhe dokumentet tjera zyrtare;
 • Krijon relacione afatgjate dhe profesionale me klientë;
 • Prezanton bankën në treg;
 • Organizon të gjitha dokumentet sipas politikave, procedurave dhe dokumenteve tjera zyrtare;
 • Respektimi i përgjegjësive dhe obligimeve për të parandaluar pastrimin e parave;
 • Monitoron trendet dhe zhvillimet e tregut;
 • Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së Mbikqyrësit Direkt.

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Apliko online

Afati i aplikimit është deri me datë: 22 shtator 2023.

Shpalljet e fundit

Pastiçiere (Krepa, Pancake), Barist/e...

 • Publikuar: 23-09-2023
 • Skadon: 23-10-2023

Punëtor në sektorin e prodhimit dhe n...

 • Publikuar: 23-09-2023
 • Skadon: 02-10-2023

Arkatar/e në Market (2), Sektorist/e ...

 • Publikuar: 23-09-2023
 • Skadon: 30-09-2023

Program Officer - Information Integri...

 • Publikuar: 23-09-2023
 • Skadon: 02-10-2023

Kryesues-e i-e njesise ligjoredhe per...

 • Publikuar: 22-09-2023
 • Skadon: 28-09-2023

Korres/e dhe paketues/e, Prodhim

 • Publikuar: 22-09-2023
 • Skadon: 06-10-2023

Punëtore në Administratë

 • Publikuar: 22-09-2023
 • Skadon: 22-10-2023

Menaxher i prodhimit

 • Publikuar: 22-09-2023
 • Skadon: 15-10-2023