Job

Aplikimi për punë me e-mail - si dhe çfarë të shkruani?

Punëdhënësit pranojnë aplikimet për punë në mënyra të ndryshme. Shumë kompani dhe organizata kanë formularë standardë të aplikimit për punë të postuar në faqet e tyre të internetit (sistemet e automatizuara të aplikimit), por disa rekrutues preferojnë që t'u dërgoni materialet e aplikimit me email. Kur të jepet ky opsion, ju dëshironi të shkruani një email që tregon se jeni kandidati më i përshtatshëm për pozicionin e shpallur. Kjo është arsyeja pse ne do të shpjegojmë se si të përpiloni me sukses një aplikim e-mail për punësim.

Çfarë është një aplikim për punë me email?

Në thelb është një letër motivuese e krijuar dhe përshtatur për email. Qëllimi i e-mail-it është të justifikoni me argumente se jeni më i përshtatshmi për pozicionin e shpallur. Duke përdorur shembuj të vërtetë nga karriera juaj e mëparshme, shpjegoni se keni përvojë, talent dhe aftësi që do t'i shtojnë vlerë kompanisë ose ekipit ku konkuroni. Mesazhi nuk duhet të jetë më i gjatë se një faqe A4. Nëse jeni në dyshim se sa është kjo, kopjoni tekstin dhe ngjisni atë në një dokument në MS Word për paraqitje të lehtë. Meqenëse hapësira juaj është e kufizuar, ju lutemi përfshini në emailin tuaj vetëm ato detaje që lidhen drejtpërdrejt me pozicionin e shpallur.

Çfarë duhet të përfshini në aplikacionin përmes emailit?

Kur aplikoni për një vend pune me e-mail, është mirë të përfshini në mesazh:

  • Pse po shkruani (qëllimi juaj);
  • Për cilin pozicion po aplikoni;
  • Pse jeni të interesuar për këtë pozicion;
  • Cilat janë kualifikimet tuaja për këtë punë;
  • Cila është vlera juaj e shtuar që mund t'i ofroni kompanisë;
  • Informacion kontakti.

Si të shkruani një email për aplikim për pune?

Në titllin e emaili apo subject të mesazhit të email-it, shkruani qartë qëllimin e mesazhit. Shumë shpallje për vende pune përfshijnë udhëzime se çfarë të vendosni në titullin e emailit. Nëse jo, thjesht shpjegoni pse po shkruani. Menaxherët e burimeve njerzore marrin shumë email çdo ditë, kështu që një titull i kuptueshme është garancia që ata do të hapin aplikimin tuaj për punë.

Shembull: Filan FIsteku - aplikim për punën e magazinierit. Me një titull të tillë, përgjegjësi i burimeve njerëzore do të dijë se çfarë i referohet përmbajtjes së e-mailit.

Nëse është e mundur, përpiquni të gjeni se kush do të jetë pranuesi i mesazhit dhe drejtojuni atij personalisht. Ju mund ta bëni këtë duke lexuar me kujdes shpalljen për vend pune, duke parë faqen e internetit të kompanisë ose duke kontaktuar drejtpërdrejt kompaninë. Nëse nuk mund ta gjeni këtë informacion, mund ta drejtoni emailin tuaj te menaxheri i burimeve njerzore.

HYRJA (Fillimi i emailit)

Në paragrafin e parë të mesazhit tuaj, shpjegoni pse po shkruani. Mos harroni të tregoni titullin e saktë të pozicionit për të cilin po aplikoni. Ju gjithashtu mund të përmendni se ku e keni parë postimin e punës (www.portalpune.com ) dhe pse jeni të interesuar për atë vend pune. Meqenëse kjo është një mundësi e shkëlqyeshme për të tërhequr interesin e rekrutuesit, përpiquni të veproni sa më të pëlqyeshëm, por edhe profesional.

Pjesa kryesore e emailit

Në pjesën kryesore të emailit, vendosni së bashku argumentet pse jeni më i përshtatshmi për këtë punë. Përmendni ndonjë aftësi ose përvojë të veçantë që mund të keni që ju bën të kualifikuar për këtë punë. Rendisni sukseset dhe arritjet tuaja të kaluara në karrierën tuaj të biznesit. Ju gjithashtu mund të përshkruani detyrat tuaja të punës së fundit që mund të transferohen në pozicionin tuaj të ri.

Konkluzioni (Përmbyllja)

Në fund të mesazhit (në paragrafin e fundit), mos harroni të falënderoni rekrutuesin për kohën e tij. Në këtë pikë, ka kuptim të përmendet se ju keni bashkangjitur CV-në tuaj dhe materialet e tjera të kërkuara të aplikimit për punë.
Ju mund të përmbyllni me frazën: "Mezi pres të dëgjoj nga ju dhe ndoshta të diskutoj pozicionin më në detaje".

Përmbylleni emailin tuaj me "Sinqerisht..." dhe shënoni emrin dhe mbiemrin tuaj më poshtë. Shkruani të dhënat tuaja (adresën e emailit dhe numrin e telefonit) më poshtë.

Është thelbësore që të rishikoni dhe korrigjoni mesazhin përpara se ta dërgoni, pasi kjo siguron drejtshkrim të saktë. Kërkojini dikujt të lexojë mesazhin tuaj, pasi kjo është mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë për të dalluar ndonjë gabim. Për çdo rast, mund t'i dërgoni vetes një email për t'u siguruar se si duket aplikacioni juaj për punë me email dhe nëse përmban dokumentet e bashkangjitura.

Edhe pse gjithnjë e më shumë aplikime për punë mund të dorëzohen duke përdorur formularët online në faqet e internetit të kompanive, mos u habitni nëse punëdhënësit e ardhshëm ju kërkojnë të dërgoni aplikacionin tuaj me email. Pastaj mbani në mend se letra juaj e aplikimit duhet të jetë tërheqëse, profesionale dhe koncize nëse doni të siguroheni që punëdhënësit e mundshëm t'ju ftojnë për një intervistë.