Për Super Viva

Super Viva

Pozitat e biznesit

Publikuar

Mishtar (Kasap)

 • Publikuar: 27-03-2023
 • Skaduar: 26-04-2023
Publikuar

Furnizues, Sektorist/e, Arkatare, Dep...

 • Publikuar: 16-03-2023
 • Skaduar: 15-04-2023
Publikuar

Sektorist (nate)

 • Publikuar: 10-03-2023
 • Skaduar: 09-04-2023
Publikuar

Teknik IT

 • Publikuar: 08-03-2023
 • Skaduar: 07-04-2023
Publikuar

Sektorist/e Nate

 • Publikuar: 02-03-2023
 • Skaduar: 01-04-2023
Skaduar

Zyrtare e Burimeve Njerëzore

 • Publikuar: 13-03-2023
 • Skaduar: 27-03-2023
Skaduar

Zyrtare e Burimeve Njerëzore

 • Publikuar: 21-02-2023
 • Skaduar: 06-03-2023
Skaduar

IT

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skaduar: 15-03-2023
Skaduar

Graphic & Motion Designer

 • Publikuar: 26-01-2023
 • Skaduar: 25-02-2023
Skaduar

Sektorist/e nate

 • Publikuar: 24-01-2023
 • Skaduar: 23-02-2023