business

Njoftim për Furnizim me Motokultivatorë, Serra, Pula dhe Mëshqerra

 • star Publikuar: 13-03-2023
 • star Skaduar: 28-03-2023
Kompani Islamic Relief Kosova
Kategori Ftesa për Tender
Numri i pozitave 1

Njoftim për Furnizim me Motokultivatorë, Serra, Pula dhe Mëshqerra

Data e përgatitjes së njoftimit: 13/03/2023

T-04/2023

T-05/2023

T-06/2023

T-07/2023

Detajet për kontakt:

Adresa Postare: Rr. Bajram Kelmendi nr 10/A, lagjja Katër Llullat
Qyteti: PrishtinëKodi postar: 10000Vendi: Prishtinë
Personi kontaktues: Zyra e Prokurimit - IR Kosova

Telefoni: 038/232-431

Mobil:+38344239349

Email: procurement@ir-rks.org

Përshkrimi

Islamic Relief është një organizatë humanitare ndërkombëtare me qendër në Birmingham të Britanisë së Madhe dhe e shtrirë në më shumë se 40 shtete të botës përfshirë Kosovën ku aktivitetin e ka filluar menjëherë pas lufte në vitin 1999 si Islamic Relief Kosova (IRK). Gjatë kësaj periudhe (më shumë se 20 vite) IRK ka implementuar projekte të ndryshme me karakter humanitar dhe zhvillimor, duke filluar prej atyre emergjente, edukative, shëndetësore, infrastrukturë, bujqësi, blegtori si dhe financiare me anë të cilave ka kontribuar në zbutjen e brengave dhe nevojave të familjeve dhe individëve skamnorë në Kosovë.

Pjesë e projekteve të ndryshme me karakter humanitar/zhvillimor është projekti që ka për qëllim blerjen e motokultivatorëve, serrave, pulave dhe mëshqerrave për përfituesit e projektit “Projekti i Integruar afatgjatë – Një rrugë drejt zhvillimit” ne komunën Skenderaj , duke përfshire te gjitha fshatrat e kësaj komune. Islamic Relief Kosova do të bëjë implementimin e projektit.

Implementimi i projektit bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara nga Islamic Relief Kosova.

Të gjithë operatorët ekonomik që janë të interesuar për aplikim për tenderin:

T04/2023 – Furnizim me motokultivatorë;

T05/2023 – Furnizim me serra;

T06/2023 – Furnizim me pula;

T07/2023 – Furnizim me mëshqerra;

Të kërkojnë kuotimin financiarë dhe dokumentet e tenderit prej datës 14 Mars deri me 27 Mars përmes Email: procurement@ir-rks.org , ose ne zyrën e Islamic Relief Kosova, rruga Bajram Kelmendi nr.10/A, 10000 Prishtinë.

Vërejtje: Ofertat tuaja me dokumentacionin e tenderit duhet ti dërgoni në një zarf të mbyllur me titull ne baze te ofertes për tenderin te ofroni duke i sjellur ato në adresën: rruga Bajram Kelmendi nr.10/A, 10000 Prishtinë.

Islamic Relief Kosova – ka zero tolerance ndaj çdo thyerje të procedurave si me poshtë:

 • Politikat kundër Ryshfetit dhe Korrupsionit.
 • Kodi i Sjelljes.
 • Respektimi dhe mbrojtja e grupeve Vulnerabël ( përfituesëve ) të IRK-së.

Ofertat në zarf duhet të dërgohen në adresat e lartcekura më së voni deri më datë 28/03/2023 në ora 15:00. Çdo ofertë e cila vjen pas kësaj date do të llogaritet e vonuar dhe si e tillë nuk do të merret në shqyrtim nga prokurimi.

Shpalljet e fundit

Deklaratë Vjetore e Programit APS -20...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Arkatare, Sektorist/e, Kamarier/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 14-04-2023

Zyrtar/e shpenzues/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Teknik/e i/e dhëmbëve (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Punëtor sigurimi/Roje (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Mirëmbajtës/e i/e higjienës

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Infermier/e - Asistent/e i/e Stomatol...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Agjent tregtar Meshkuj & Femra (10)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023