Register
X

Log in
X

Jobs

Agjent i shitjes në terren

Publish Date:23.09.2014
End Date:02.10.2014

Podujevë

Mitrovicë

Zyrtar për planprograme dhe tekste shkollore

Publish Date:23.09.2014
End Date:29.09.2014

Prishtinë

Zyrtar për njohje dhe barasvlerë-NARIC

Publish Date:23.09.2014
End Date:29.09.2014

Prishtinë

Drejtor ekzekutiv financiar

Publish Date:23.09.2014
End Date:29.09.2014

Prishtinë

Loan Officer

Publish Date:22.09.2014
End Date:07.10.2014

Graçanicë

Loan Officer

Publish Date:22.09.2014
End Date:28.09.2014

Prishtinë

Kryeshef Ekzekutiv ne "Stacioni i Autobusëve" Sh.A.

Publish Date:20.09.2014
End Date:01.10.2014

Ferizaj

Program Manager

Publish Date:20.09.2014
End Date:05.10.2014

Prishtinë