Register
X

Log in
X

Jobs

Menaxherë/e të shitjes (3)

Publish Date:31.01.2015
End Date:14.02.2015

Prishtinë

Menaxher i Qendrës së Biznesit

Publish Date:31.01.2015
End Date:06.02.2015

Gjilan

Asistent në Qendrën e Biznesit

Publish Date:30.01.2015
End Date:06.02.2015

Gjilan

Mesimdhenes per edukate fizike

Publish Date:30.01.2015
End Date:06.02.2015

Prizren

Mesimdhenes per Matematike

Publish Date:30.01.2015
End Date:09.02.2015

Prizren

Mesimdhenes per mesim klasor

Publish Date:30.01.2015
End Date:09.02.2015

Prizren

Menaxher në Sallon

Publish Date:30.01.2015
End Date:13.02.2015

Prizren

MICRO ACCOUNT OFFICER

Publish Date:28.01.2015
End Date:04.02.2015

Pejë

Planifikues

Publish Date:28.01.2015
End Date:15.02.2015

Prishtinë