Register
X

Log in
X

Jobs

Depoist

Publish Date:22.08.2014
End Date:10.09.2014

Prishtinë

Mirëmbajtëse e dhomave\Nikoqire

Publish Date:22.08.2014
End Date:10.09.2014

Prishtinë

Recepcionist

Publish Date:22.08.2014
End Date:10.09.2014

Prishtinë

Kamarier

Publish Date:22.08.2014
End Date:10.09.2014

Prishtinë

Inspektor të komunikacionit (2)

Publish Date:21.08.2014
End Date:04.09.2014

Prishtinë

Analist i Portfolios për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme

Publish Date:20.08.2014
End Date:26.08.2014

Prishtinë

SHITËSE NË BUTIKË (5)

Publish Date:19.08.2014
End Date:31.08.2014

Prishtinë

SHITËS / DEPOIST (10)

Publish Date:19.08.2014
End Date:31.08.2014

Prishtinë

SEKTORISTE / ARKËTARE (10)

Publish Date:19.08.2014
End Date:31.08.2014

Podujevë
Prishtinë