Për Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)

SHSKUK është formuar sipas Ligjit për Shëndetësi nga Qeveria e Republikës së Kosovës, përderisa Statuti i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës është miratuar në mbledhjen e 148 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me vendim nr. 05/148, datë 11.09.2013. Formimi i SHSKUK është e saktësuar në nenin 60 të Ligjit për Shëndetësi. Në paragrafin e parë të këtij neni, theksohet se Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës themelohet si institucion autonom dhe i pavarur publik shëndetësor, me rëndësi të veçantë publike, me seli në Prishtinë. SHSKUK përbëhet nga institucionet e nivelit dytësor dhe tretësor të kujdesit shëndetësor në sektorin publik të shëndetësisë.

Pozitat e biznesit

Skaduar

ZYRTARË/E ADMINISTRATIV/E (2), PUNËTO...

 • Publikuar: 13-04-2023
 • Skadon: 15-05-2023
Skaduar

Zyrtar/e shpenzues/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skadon: 12-04-2023
Skaduar

Teknik/e i/e dhëmbëve (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skadon: 12-04-2023
Skaduar

Punëtor sigurimi/Roje (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skadon: 12-04-2023
Skaduar

Mirëmbajtës/e i/e higjienës

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skadon: 12-04-2023
Skaduar

Infermier/e - Asistent/e i/e Stomatol...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skadon: 12-04-2023
Skaduar

100 vende të reja pune në QKUK për pr...

 • Publikuar: 27-02-2023
 • Skadon: 30-03-2023
Skaduar

Staf Mbështetës Teknik (13)

 • Publikuar: 02-12-2022
 • Skadon: 08-12-2022
Skaduar

Infermier te Pergjithshem (15), Tekni...

 • Publikuar: 26-11-2022
 • Skadon: 30-11-2022
Skaduar

Mjek/e Emergjent (2), Kardiolog/e (1)...

 • Publikuar: 04-11-2022
 • Skadon: 07-11-2022