Për PATELA GROUP

PATELA GROUP

Pozitat e biznesit

Skaduar

Punëtor i infrastrukturës së rrjetës ...

 • Publikuar: 05-05-2023
 • Skadon: 05-06-2023
Skaduar

Punëtor i infrastrukturës së rrjetës ...

 • Publikuar: 05-05-2023
 • Skadon: 05-05-2023
Skaduar

Splajser – punëtor i infrastrukturës ...

 • Publikuar: 05-05-2023
 • Skadon: 05-06-2023
Skaduar

Zyrtarë/e e gjuhës Kroate

 • Publikuar: 05-05-2023
 • Skadon: 05-06-2023
Skaduar

Junior Engineer

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skadon: 15-03-2023
Skaduar

Kontabilist Kryesor

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skadon: 15-03-2023
Skaduar

Zyrtar/e për financa (3)

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skadon: 15-03-2023
Skaduar

Zyrtarë/e i/e Administratës

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skadon: 15-03-2023
Skaduar

TSSR Design Engineer

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skadon: 15-03-2023
Skaduar

Zyrtar/e i/e Logjistikës

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skadon: 15-03-2023