Për PATELA GROUP

PATELA GROUP

Pozitat e biznesit

Skaduar

Junior Engineer

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skaduar: 15-03-2023
Skaduar

Kontabilist Kryesor

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skaduar: 15-03-2023
Skaduar

Zyrtar/e për financa (3)

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skaduar: 15-03-2023
Skaduar

Zyrtarë/e i/e Administratës

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skaduar: 15-03-2023
Skaduar

TSSR Design Engineer

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skaduar: 15-03-2023
Skaduar

Zyrtar/e i/e Logjistikës

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skaduar: 15-03-2023
Skaduar

Menaxher i Administatës së Projektit

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skaduar: 15-03-2023
Skaduar

Menaxher i Logjistikës

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skaduar: 15-03-2023
Skaduar

Documentation Engineer

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skaduar: 15-03-2023
Skaduar

Site Project Coordinator

 • Publikuar: 16-02-2023
 • Skaduar: 15-03-2023