Për Buçaj Sh.p.k

Buçaj Corporation is the leading Kosovar company in distribution through innovation, passion and integrity.

Pozitat e biznesit

Skaduar

Zyrtar/e ligjor/e - Senior

 • Publikuar: 08-11-2022
 • Skadon: 17-11-2022
Skaduar

Shitës Ambulant Rezervë (5)

 • Publikuar: 14-09-2022
 • Skadon: 25-09-2022
Skaduar

Vozitës për transport ndërkombëtar - ...

 • Publikuar: 23-08-2022
 • Skadon: 06-09-2022
Skaduar

Merchandiser për regjionet: Prishtinë...

 • Publikuar: 22-08-2022
 • Skadon: 04-09-2022
Skaduar

Zyrtar/e ligjor/e (2)

 • Publikuar: 16-08-2022
 • Skadon: 30-08-2022
Skaduar

Shitës Ambulant Rezervë (5)

 • Publikuar: 22-07-2022
 • Skadon: 01-08-2022
Skaduar

Punonjës në depo (5), Vozitës kategor...

 • Publikuar: 20-07-2022
 • Skadon: 01-08-2022
Skaduar

Merchandiser për regjionet: Prishtinë...

 • Publikuar: 08-07-2022
 • Skadon: 18-07-2022